Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2011 sekä eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.1.2011

11.1.2011

Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2011

Viron otettua euron käyttöön maan keskuspankista tuli eurojärjestelmän jäsen 1.1.2011. EKP julkaisee siksi eurojärjestelmän konsolidoidun avaustaseen 1.1.2011, jossa ovat mukana Viron keskuspankin taseluvut. Aiemmin Viron kruunun määräiset erät on siirretty ”valuuttamääräisistä” eristä ”euromääräisiin” eriin. Liiketapahtumat Virossa sijaitsevien osapuolten kanssa ja näiden tilien saldot on siirretty ”euroalueen ulkopuolisista” eristä ”euroalueen” eriin. Lisäksi erä ”Pääoma ja rahastot” (vastattavien erä 12) on nyt suurempi kuin konsolidoidussa viikkotaseessa 31.12.2010 Viron keskuspankin tultua osaksi eurojärjestelmää.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 367 411
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 224 128
  2.1 Saamiset IMF:ltä 71 392
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 152 735
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 947
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 23 023
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 23 023
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 546 747
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 227 865
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 298 217
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 20 623
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 25
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 17
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 45 885
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 458 606
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 134 829
  7.2 Muut arvopaperit 323 778
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 954
9 Muut saamiset 278 768
Vastaavaa yhteensä 2 006 469
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 840 237
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 378 918
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 213 650
  2.2 Talletusmahdollisuus 104 458
  2.3 Määräaikaistalletukset 60 784
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 023
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 79 798
  5.1 Julkisyhteisöt 71 684
  5.2 Muut 8 114
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 47 588
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 995
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 346
  8.1 Talletukset ja muut velat 14 346
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 552
10 Muut velat 175 993
11 Arvonmuutostilit 331 546
12 Pääoma ja rahastot 78 473
Vastattavaa yhteensä 2 006 469

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.1.2011 (vertailua eurojärjestelmän konsolidoituun avaustaseeseen 1.1.2011)

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.1.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 21 miljoonalla eurolla pääasiassa Viron keskuspankin ostettua kultaa kattaakseen osuutensa EKP:n valuuttavarannoista EKPJ:n perussäännön artiklojen 30.1 ja 48.1 mukaisesti.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 180,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
6.1.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,3 miljardilla eurolla 323,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 5,4 miljardilla eurolla 834,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9,9 miljardilla eurolla 81,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 43,2 miljardilla eurolla 338,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.1.2011 erääntyi 227,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 195,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Keskiviikkona 5.1.2011 erääntyi myös 20,6 miljardin euron likviditeettiä lisäävä hienosäätöoperaatio, jonka maturiteetti oli 13 päivää. Samana päivänä erääntyi 60,8 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 73,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes samoin kuin 1.1.2011) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 81 miljardia euroa (104,5 miljardia euroa 1.1.2011).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 134,9 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen sekä euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 7.1.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 74,1 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,8 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 36,8 miljardilla eurolla 176,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 367 432 21
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 225 011 883
  2.1 Saamiset IMF:ltä 71 395 3
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 153 616 881
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 770 −177
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 343 −3 681
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 343 −3 681
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 493 963 −52 785
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 195 691 −32 174
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 298 217 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 −20 623
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 45 20
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 9 −8
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 46 845 960
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 458 435 −171
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 134 927 98
  7.2 Muut arvopaperit 323 508 −270
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 954 0
9 Muut saamiset 293 142 14 374
Vastaavaa yhteensä 1 965 895 −40 574
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 834 831 −5 406
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 332 504 −46 414
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 176 862 −36 787
  2.2 Talletusmahdollisuus 80 965 −23 493
  2.3 Määräaikaistalletukset 73 500 12 717
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 176 1 149
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 295 −728
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 89 316 9 518
  5.1 Julkisyhteisöt 81 562 9 878
  5.2 Muut 7 753 −360
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 589 −3 999
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 152 157
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 740 395
  8.1 Talletukset ja muut velat 14 740 395
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 552 0
10 Muut velat 181 898 5 905
11 Arvonmuutostilit 331 545 0
12 Pääoma ja rahastot 78 473 0
Vastattavaa yhteensä 1 965 895 −40 574

Yhteyshenkilöt