Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. december 31.

2011. január 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. december 31-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 33 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 3,7 milliárd euróval, 180,1 milliárd euróra emelkedett. A változás jórészt az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

2010. december 31-én, egy háromnapos, 1,8 milliárd euro értékű likviditásbővítő visszavásárlási ügylet elszámolására került sor, ami az euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések (eszközoldal, 4. tétel) sort érintette. Ezt a tranzakciót az EKB az euroövezeten kívüli központi bankokkal kötött likviditási konstrukcióival összefüggésben hajtotta végre.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,5 milliárd euróval 322,6 milliárd euróra csökkent, elsősorban átértékelések eredményeként. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,6 milliárd euróval 839,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,1 milliárd euróval csökkent, 71,7 milliárd euróra.

2010. december 16-án az EKB bejelentette, hogy 2010. december 29-i hatállyal 5 milliárd euróval megemeli jegyzett tőkéjét. A tőkeátadást megkönnyítendő, az euroövezeti nemzeti központi bankoknak a 3,5 milliárd euro összegű pótlólagos hozzájárulást három, egyenlő összegű éves részletben kell befizetniük. Az első, 1,2 milliárd euro összegű részletet az érintettek 2010. december 29-én fizették be. Mivel a tőkeemelés nyomán olyan eurorendszeren belüli egyenlegek keletkeztek, amelyek a konszolidáció során egyébként is kiesnek, a tőkeemelés nem érintette az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatásának saját tőke sorát (forrásoldal, 12. tétel), az EKB 2011 márciusában publikálandó éves beszámolójában viszont kimutatásra kerül.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 3,1 milliárd euróval csökkent, 381,5 milliárd euróra. 2010. december 29-én, szerdán lejárt egy 193,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 227,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 72,5 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 60,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 104,5 milliárd euro volt (szemben az előző heti 55,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,34 milliárd euróval 134,8 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt 0,16 milliárd eurós értékpapír-vásárlás és a 0,18 milliárd eurós negyedévvégi kiigazítás állt. Így a 2010. december 31-jével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 74 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,9 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,6 milliárd euróval 212,7 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2010. december 31-én a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 1055,418 EUR/finom uncia

USD: 1,3362 JPY/EUR

JPY: 108,65 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1572 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 402 0 33 018
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 223 995 −316 4 135
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 71 319 33 1 050
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 152 675 −349 3 085
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 941 76 911
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 592 3 577 −69
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 592 3 577 −69
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 546 747 33 620 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 227 865 34 395 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 298 217 0 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 20 623 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 25 −779 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 17 4 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 45 654 3 605 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 457 427 −10 −2 113
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 134 829 163 181
7.2 Egyéb értékpapírok 322 598 −173 −2 294
8 Euróban denominált államadósság 34 954 −2 −13
9 Egyéb eszközök 278 719 2 548 −689
Eszközök összesen 2 004 432 43 098 35 179
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 839 702 −2 593 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 378 008 43 308 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 212 739 6 616 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 104 458 49 087 0
2.3 Lekötött betétek 60 784 −11 716 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 27 −679 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 808 280 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 79 791 −7 865 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 71 684 −8 063 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 107 198 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 47 703 2 998 13
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 995 324 21
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 346 −370 335
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 346 −370 335
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 480 0 815
10 Egyéb kötelezettségek 175 932 7 067 −792
11 Átértékelési számlák 331 524 0 34 784
12 Saját tőke 78 143 −50 5
Források összesen 2 004 432 43 098 35 179

Médiakapcsolatok