Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 31ης Δεκεμβρίου 2010

5 Ιανουαρίου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 33 δισεκ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 3,7 δισεκ. ευρώ σε 180,1 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 διακανονίστηκε μια συναλλαγή επαναγοράς για την παροχή ρευστότητας, ύψους 1,8 δισεκ. ευρώ και διάρκειας τριών ημερών, η οποία είχε επίδραση στις απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ (στοιχείο 4 του ενεργητικού). Αυτή η συναλλαγή διενεργήθηκε από την ΕΚΤ στο πλαίσιο των συμφωνιών για την παροχή ρευστότητας που έχει συνάψει με κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 2,5 δισεκ. ευρώ σε 322,6 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω αναπροσαρμογών. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 2,6 δισεκ. ευρώ σε 839,7 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 8,1 δισεκ. ευρώ σε 71,7 δισεκ. ευρώ.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2010 η ΕΚΤ ανακοίνωσε την αύξηση του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της κατά 5 δισεκ. ευρώ, με ισχύ από 29ης Δεκεμβρίου 2010. Προκειμένου η μεταφορά κεφαλαίου προς την ΕΚΤ να πραγματοποιηθεί ομαλά, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ θα καταβάλουν την πρόσθετη εισφορά ύψους 3,5 δισεκ. ευρώ σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Η πρώτη δόση ύψους 1,2 δισεκ. ευρώ καταβλήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2010. Η πληρωμή αυτή δημιούργησε υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος τα οποία, όμως, εκ φύσεως εξαλείφονται μέσω της διαδικασίας ενοποίησης, οπότε δεν παρατηρείται αλλαγή λόγω αυτής της αύξησης κεφαλαίου στο κεφάλαιο και τα αποθεματικά (στοιχείο 12 του παθητικού) της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος. Ωστόσο, η αύξηση κεφαλαίου θα αποτυπώνεται στους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ, οι οποίοι θα δημοσιευθούν τον Μάρτιο του 2011.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 3,1 δισεκ. ευρώ σε 381,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 193,5 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 227,9 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 72,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 60,8 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 104,5 δισεκ. ευρώ (έναντι 55,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,34 δισεκ. ευρώ σε 134,8 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον διακανονισμό αγορών ύψους 0,16 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και σε προσαρμογές στο τέλος του τριμήνου ύψους 0,18 δισεκ. ευρώ. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 74 δισεκ. ευρώ και 60,9 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 6,6 δισεκ. ευρώ σε 212,7 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης την 31η Δεκεμβρίου 2010 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1055,418 EUR ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,3362 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

108,65 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,1572 EUR ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 367.402 0 33.018
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 223.995 −316 4.135
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 71.319 33 1.050
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 152.675 −349 3.085
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.941 76 911
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 22.592 3.577 −69
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 22.592 3.577 −69
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 546.747 33.620 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 227.865 34.395 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 298.217 0 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 20.623 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 25 −779 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 17 4 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 45.654 3.605 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 457.427 −10 −2.113
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 134.829 163 181
7.2 Λοιποί τίτλοι 322.598 −173 −2.294
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 34.954 −2 −13
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 278.719 2.548 −689
Σύνολο ενεργητικού 2.004.432 43.098 35.179
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 839.702 −2.593 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 378.008 43.308 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 212.739 6.616 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 104.458 49.087 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 60.784 −11.716 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 27 −679 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 2.808 280 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 79.791 −7.865 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 71.684 −8.063 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.107 198 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 47.703 2.998 13
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.995 324 21
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.346 −370 335
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 14.346 −370 335
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 54.480 0 815
10 Λοιπές υποχρεώσεις 175.932 7.067 −792
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 331.524 0 34.784
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 78.143 −50 5
Σύνολο παθητικού 2.004.432 43.098 35.179

Εκπρόσωποι Τύπου