Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 decembrie 2009

22 decembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 decembrie 2009, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,6 miliarde EUR, până la 161,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
16 decembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 3,7 miliarde CHF 3,3 miliarde CHF
17 decembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 9,6 miliarde USD -
17 decembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 6 zile - 7,6 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au micşorat cu 0,7 miliarde EUR, până la 301,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 8,1 miliarde EUR, până la 797,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 26,5 miliarde EUR, până la 104,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 10,7 miliarde EUR, până la 586,4 miliarde EUR. Miercuri, 16 decembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 55,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 52,9 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 17 decembrie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la 77 de zile, în valoare de 2,8 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 2,6 miliarde EUR, cu scadenţa la 105 zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 96,9 miliarde EUR, cu scadenţa la un an, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 136,5 miliarde EUR (faţă de 32,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 10,3 miliarde EUR, până la 252,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 238 147 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 192 094 155
2.1 Creanţe asupra FMI 62 257 16
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 129 838 139
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 33 260 −1 682
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 733 574
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 733 574
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 722 935 93 650
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 53 574 −2 883
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 669 288 96 723
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 45 −193
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 28 3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 24 752 323
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 329 221 305
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 27 679 1 024
7.2 Alte titluri 301 542 −719
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 183 −8
9 Alte active 250 027 4 492
Total active 1 842 352 97 810
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 797 502 8 150
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 389 312 114 645
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 252 825 10 261
2.2 Facilitatea de depozit 136 477 104 385
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 10 −1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 292 41
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 113 295 −26 511
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 104 571 −26 538
5.2 Alte angajamente 8 724 27
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 47 391 −1 527
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 310 −271
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 345 307
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 345 307
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 50 906 0
10 Alte pasive 165 782 2 976
11 Conturi de reevaluare 192 254 0
12 Capital şi rezerve 72 963 0
Total pasive 1 842 352 97 810

Contacte media