Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. gruodžio 18 d.

2009 m. gruodžio 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. gruodžio 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 161,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. gruodžio 16 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 3,7 mlrd. CHF 3,3 mlrd. CHF
2009 m. gruodžio 17 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 9,6 mlrd. USD
2009 m. gruodžio 17 d. 6 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris - 7,6 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 301,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,1 mlrd. eurų – iki 797,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 26,5 mlrd. eurų – iki 104,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,7 mlrd. eurų – iki 586,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. gruodžio 16 d., baigėsi 55,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 52,9 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. gruodžio 17 d. baigėsi 2,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (77 dienų) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 2,6 mlrd. eurų vertės (105 dienų) operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta 96,9 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (vienerių metų) refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo beveik nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 136,5 mlrd. eurų (palyginti su 32,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,3 mlrd. eurų – iki 252,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 238 147 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 192 094 155
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 257 16
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 129 838 139
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 260 −1 682
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 733 574
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 733 574
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 722 935 93 650
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 53 574 −2 883
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 669 288 96 723
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 45 −193
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 28 3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 752 323
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 329 221 305
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 27 679 1 024
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 301 542 −719
8 Valdžios skola eurais 36 183 −8
9 Kitas turtas 250 027 4 492
Visas turtas 1 842 352 97 810
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 797 502 8 150
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 389 312 114 645
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 252 825 10 261
2.2 Indėlių galimybė 136 477 104 385
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 292 41
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 113 295 −26 511
5.1 Valdžiai 104 571 −26 538
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 724 27
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 47 391 −1 527
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 310 −271
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 345 307
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 345 307
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 50 906 0
10 Kiti įsipareigojimai 165 782 2 976
11 Perkainojimo sąskaitos 192 254 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 963 0
Visi įsipareigojimai 1 842 352 97 810

Kontaktai žiniasklaidai