Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. december 18.

2009. december 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. december 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 1,6 milliárd euróval csökkent, 161,8 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. december 16. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 3,7 milliárd CHF 3,3 milliárd CHF
2009. december 17. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 9,6 milliárd USD -
2009. december 17. 6 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 7,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,7 milliárd euróval 301,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8,1 milliárd euróval nőtt, 797,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 26,5 milliárd euróval csökkent, 104,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 10,7 milliárd euróval csökkent, 586,4 milliárd euróra. 2009. december 16-án, szerdán lejárt egy 55,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 52,9 milliárd euro értékben. 2009. december 17-én, csütörtökön lejárt egy 2,8 milliárd euro összegű, 77 napos, hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 2,6 milliárd euro értékben, 105 napos lejáratra. Ugyanezen a napon még egy 96,9 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek lejárata egy év volt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 136,5 milliárd euro volt (szemben az előző heti 32,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 10,3 milliárd euróval 252,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 238 147 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 192 094 155
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 257 16
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 129 838 139
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 33 260 −1 682
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 733 574
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 733 574
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 722 935 93 650
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 53 574 −2 883
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 669 288 96 723
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 45 −193
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 28 3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 24 752 323
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 329 221 305
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 27 679 1 024
7.2 Egyéb értékpapírok 301 542 −719
8 Euróban denominált államadósság 36 183 −8
9 Egyéb eszközök 250 027 4 492
Eszközök összesen 1 842 352 97 810
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 797 502 8 150
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 389 312 114 645
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 252 825 10 261
2.2 Betéti rendelkezésre állás 136 477 104 385
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 10 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 292 41
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 113 295 −26 511
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 104 571 −26 538
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 724 27
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 47 391 −1 527
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 310 −271
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 345 307
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 345 307
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 50 906 0
10 Egyéb kötelezettségek 165 782 2 976
11 Átértékelési számlák 192 254 0
12 Saját tőke 72 963 0
Források összesen 1 842 352 97 810

Médiakapcsolatok