Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.12.2009

22.12.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.12.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1,6 miljardilla eurolla 161,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
16.12.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 3,7 miljardia Sveitsin frangia 3,3 miljardia Sveitsin frangia
17.12.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 9,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria -
17.12.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (6 päivää) - 7,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 0,7 miljardilla eurolla 301,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 8,1 miljardilla eurolla 797,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 26,5 miljardilla eurolla 104,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 10,7 miljardilla eurolla 586,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.12.2009 erääntyi 55,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 52,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 17.12.2009 erääntyi 2,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli 77 päivää, ja suoritettiin uusi, 2,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio 105 päivän maturiteetilla. Samana päivänä suoritettiin myös 96,9 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi vuosi.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 136,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 32,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 10,3 miljardilla eurolla 252,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 238 147 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 192 094 155
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 257 16
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 129 838 139
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 260 −1 682
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 733 574
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 733 574
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 722 935 93 650
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 53 574 −2 883
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 669 288 96 723
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 45 −193
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 28 3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 752 323
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 329 221 305
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 27 679 1 024
7.2 Muut arvopaperit 301 542 −719
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 183 −8
9 Muut saamiset 250 027 4 492
Vastaavaa yhteensä 1 842 352 97 810
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 797 502 8 150
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 389 312 114 645
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 252 825 10 261
2.2 Talletusmahdollisuus 136 477 104 385
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 10 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 292 41
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 113 295 −26 511
5.1 Julkisyhteisöt 104 571 −26 538
5.2 Muut 8 724 27
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 47 391 −1 527
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 310 −271
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 345 307
8.1 Talletukset ja muut velat 9 345 307
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 50 906 0
10 Muut velat 165 782 2 976
11 Arvonmuutostilit 192 254 0
12 Pääoma ja rahastot 72 963 0
Vastattavaa yhteensä 1 842 352 97 810

Yhteyshenkilöt