Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. detsember 2009

22. detsember 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

18. detsembril 2009 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 1,6 miljardi euro võrra 161,8 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
16. detsember 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 3,7 miljardit Šveitsi franki 3,3 miljardit Šveitsi franki
17. detsember 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 9,6 miljardit USA dollarit -
17. detsember 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 6 päeva - 7,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,7 miljardi euro võrra 301,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 8,1 miljardi euro võrra 797,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 26,5 miljardi euro võrra 104,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 10,7 miljardi euro võrra 586,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. detsembril 2009 möödus 55,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 52,9 miljardit eurot. Neljapäeval, 17. detsembril 2009 möödus 2,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni 77-päevane tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,6 miljardit eurot ja tähtajaga 105 päeva. Samal päeval teostati veel üks 96,9 miljardi euro suurune pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga üks aasta.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 136,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 32,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 10,3 miljardi euro võrra 252,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 238 147 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 192 094 155
2.1 Nõuded RVFle 62 257 16
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 129 838 139
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 33 260 −1 682
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 733 574
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 733 574
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 722 935 93 650
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 53 574 −2 883
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 669 288 96 723
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 45 −193
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 28 3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 752 323
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 329 221 305
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 27 679 1 024
7.2 Muud väärtpaberid 301 542 −719
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 183 −8
9 Muud varad 250 027 4 492
Varad kokku 1 842 352 97 810
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 797 502 8 150
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 389 312 114 645
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 252 825 10 261
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 136 477 104 385
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 10 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 292 41
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 113 295 −26 511
5.1 Valitsussektor 104 571 −26 538
5.2 Muud kohustused 8 724 27
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 47 391 −1 527
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 310 −271
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 345 307
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 345 307
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 50 906 0
10 Muud kohustused 165 782 2 976
11 Ümberhindluskontod 192 254 0
12 Kapital ja reservid 72 963 0
Kohustused kokku 1 842 352 97 810

Kontaktandmed