Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 18ης Δεκεμβρίου 2009

22 Δεκεμβρίου 2009

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 18 Δεκεμβρίου 2009, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 1 εκατ. ευρώ αντανακλά την αγορά χρυσών κερμάτων από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1,6 δισεκ. ευρώ σε 161,8 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω συναλλαγών παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ.

Έκτακτες συναλλαγές
Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
16 Δεκεμβρίου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας για παροχή ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας, διάρκειας 7 ημερών 3,7 δισεκ. φράγκα Ελβετίας 3,3 δισεκ. φράγκα Ελβετίας
17 Δεκεμβρίου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 9,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ -
17 Δεκεμβρίου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 6 ημερών - 7,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο των προσωρινών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,7 δισεκ. ευρώ σε 301,5 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 8,1 δισεκ. ευρώ σε 797,5 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 26,5 δισεκ. ευρώ σε 104,6 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 10,7 δισεκ. ευρώ σε 586,4 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 55,8 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 52,9 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 2,8 δισεκ. ευρώ, διάρκειας 77 ημερών, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 2,6 δισεκ. ευρώ, διάρκειας 105 ημερών. Την ίδια ημέρα διακανονίστηκε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 96,9 δισεκ. ευρώ, διάρκειας ενός έτους.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 136,5 δισεκ. ευρώ (έναντι 32,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 10,3 δισεκ. ευρώ σε 252,8 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 238.147 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 192.094 155
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 62.257 16
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 129.838 139
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 33.260 −1.682
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.733 574
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.733 574
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 722.935 93.650
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 53.574 −2.883
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 669.288 96.723
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 45 −193
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 28 3
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 24.752 323
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 329.221 305
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 27.679 1.024
7.2 Λοιποί τίτλοι 301.542 −719
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.183 −8
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 250.027 4.492
Σύνολο ενεργητικού 1.842.352 97.810
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 797.502 8.150
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 389.312 114.645
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 252.825 10.261
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 136.477 104.385
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 10 −1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 292 41
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 113.295 −26.511
5.1 Γενική κυβέρνηση 104.571 −26.538
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.724 27
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 47.391 −1.527
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.310 −271
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.345 307
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.345 307
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 50.906 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 165.782 2.976
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 192.254 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 72.963 0
Σύνολο παθητικού 1.842.352 97.810

Εκπρόσωποι Τύπου