Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 decembrie 2009

15 decembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 decembrie 2009, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,1 miliarde EUR, până la 163,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
9 decembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 4,4 miliarde CHF 3,7 miliarde CHF
10 decembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 11,6 miliarde USD 9,6 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,3 miliarde EUR, până la 302,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 4,1 miliarde EUR, până la 789,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 11,1 miliarde EUR, până la 131,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 72,4 miliarde EUR, până la 597,2 miliarde EUR. Marţi, 8 decembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 58,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 55,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la 27 de zile, în valoare de 2,5 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 2,7 miliarde EUR, cu scadenţa la 43 de zile, a fost decontată. Joi, 10 decembrie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la trei luni, în valoare de 3,2 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 2,9 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la şase luni, în valoare de 18,2 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 1,7 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 32,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 123,4 miliarde EUR).

În săptămâna încheiată la 11 decembrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 0,4 miliarde EUR, până la 26,7 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 83,2 miliarde EUR, până la 242,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 238 146 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 191 939 −721
2.1 Creanţe asupra FMI 62 241 7
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 129 698 −728
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 34 941 −1 032
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 159 −495
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 159 −495
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 629 285 −18 834
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 56 457 −2 349
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 572 565 −16 581
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 238 100
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 25 −3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 24 429 1 861
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 328 916 692
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 26 654 429
7.2 Alte titluri 302 262 263
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 191 0
9 Alte active 245 535 3 641
Total active 1 744 542 −14 887
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 789 353 4 132
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 274 667 −8 065
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 242 564 83 193
2.2 Facilitatea de depozit 32 093 −91 268
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 11 10
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 250 −136
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 139 807 −11 119
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 131 109 −11 125
5.2 Alte angajamente 8 697 6
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 48 918 −696
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 581 345
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 038 −980
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 038 −980
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 50 906 0
10 Alte pasive 162 806 1 631
11 Conturi de reevaluare 192 254 0
12 Capital şi rezerve 72 963 0
Total pasive 1 744 542 −14 887

Contacte media