Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. gruodžio 11 d.

2009 m. gruodžio 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. gruodžio 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 163,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. gruodžio 9 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 4,4 mlrd. CHF 3,7 mlrd. CHF
2009 m. gruodžio 10 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 11,6 mlrd. USD 9,6 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 302,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 789,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,1 mlrd. eurų – iki 131,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 72,4 mlrd. eurų – iki 597,2 mlrd. eurų. Antradienį, 2009 m. gruodžio 8 d., baigėsi 58,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 55,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 2,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (27 dienų) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 2,7 mlrd. eurų vertės (43 dienų) operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. gruodžio 10 d., baigėsi 3,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (3 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 2,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 18,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (6 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 1,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 32,1 mlrd. eurų (palyginti su 123,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. gruodžio 11 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 26,7 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 83,2 mlrd. eurų – iki 242,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 238 146 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 191 939 −721
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 241 7
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 129 698 −728
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 941 −1 032
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 159 −495
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 159 −495
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 629 285 −18 834
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 56 457 −2 349
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 572 565 −16 581
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 238 100
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 25 −3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 429 1 861
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 328 916 692
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 26 654 429
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 302 262 263
8 Valdžios skola eurais 36 191 0
9 Kitas turtas 245 535 3 641
Visas turtas 1 744 542 −14 887
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 789 353 4 132
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 274 667 −8 065
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 242 564 83 193
2.2 Indėlių galimybė 32 093 −91 268
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 10
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 250 −136
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 139 807 −11 119
5.1 Valdžiai 131 109 −11 125
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 697 6
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 48 918 −696
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 581 345
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 038 −980
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 038 −980
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 50 906 0
10 Kiti įsipareigojimai 162 806 1 631
11 Perkainojimo sąskaitos 192 254 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 963 0
Visi įsipareigojimai 1 744 542 −14 887

Kontaktai žiniasklaidai