Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. december 11.

2009. december 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. december 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 1,1 milliárd euróval csökkent, 163,4 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. december 9. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 4,4 milliárd CHF 3,7 milliárd CHF
2009. december 10. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 11,6 milliárd USD 9,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2. tétel) 0,3 milliárd euróval 302,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,1 milliárd euróval nőtt, 789,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 11,1 milliárd euróval csökkent, 131,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 72,4 milliárd euróval 597,2 milliárd euróra emelkedett. 2009. december 8-án, kedden lejárt egy 58,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 55,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 2,5 milliárd euro összegű, 27 napos lejáratú, hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 2,7 milliárd euro értékben, 43 napos lejáratra. 2009. december 10-én, csütörtökön lejárt egy 3,2 milliárd euro összegű, három havi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 2,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 18,2 milliárd euro összegű, hathavi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 1,7 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 32,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 123,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. december 11-ével végződő héten 0,4 milliárd euróval, 26,7 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 83,2 milliárd euróval 242,6 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 238 146 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 191 939 −721
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 241 7
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 129 698 −728
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 34 941 −1 032
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 159 −495
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 159 −495
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 629 285 −18 834
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 56 457 −2 349
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 572 565 −16 581
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 238 100
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 25 −3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 24 429 1 861
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 328 916 692
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 26 654 429
7.2 Egyéb értékpapírok 302 262 263
8 Euróban denominált államadósság 36 191 0
9 Egyéb eszközök 245 535 3 641
Eszközök összesen 1 744 542 −14 887
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 789 353 4 132
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 274 667 −8 065
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 242 564 83 193
2.2 Betéti rendelkezésre állás 32 093 −91 268
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 11 10
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 250 −136
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 139 807 −11 119
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 131 109 −11 125
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 697 6
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 48 918 −696
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 581 345
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 038 −980
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 038 −980
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 50 906 0
10 Egyéb kötelezettségek 162 806 1 631
11 Átértékelési számlák 192 254 0
12 Saját tőke 72 963 0
Források összesen 1 744 542 −14 887

Médiakapcsolatok