Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.12.2009

15.12.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.12.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1,1 miljardilla eurolla 163,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
9.12.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 4,4 miljardia Sveitsin frangia 3,7 miljardia Sveitsin frangia
10.12.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 11,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 9,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 302,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,1 miljardilla eurolla 789,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 11,1 miljardilla eurolla 131,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 72,4 miljardilla eurolla 597,2 miljardiin euroon. Tiistaina 8.12.2009 erääntyi 58,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 55,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 2,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli 27 päivää, ja suoritettiin uusi, 2,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio 43 päivän maturiteetilla. Torstaina 10.12.2009 erääntyi 3,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja suoritettiin uuden, 2,9 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 18,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta, ja suoritettiin uusi, 1,7 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 32,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 123,4 miljardia euroa).

Perjantaina 11.12.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 26,7 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 83,2 miljardilla eurolla 242,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 238 146 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 191 939 −721
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 241 7
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 129 698 −728
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 941 −1 032
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 159 −495
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 159 −495
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 629 285 −18 834
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 56 457 −2 349
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 572 565 −16 581
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 238 100
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 25 −3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 429 1 861
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 328 916 692
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 26 654 429
7.2 Muut arvopaperit 302 262 263
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 191 0
9 Muut saamiset 245 535 3 641
Vastaavaa yhteensä 1 744 542 −14 887
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 789 353 4 132
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 274 667 −8 065
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 242 564 83 193
2.2 Talletusmahdollisuus 32 093 −91 268
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 11 10
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 250 −136
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 139 807 −11 119
5.1 Julkisyhteisöt 131 109 −11 125
5.2 Muut 8 697 6
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 48 918 −696
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 581 345
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 038 −980
8.1 Talletukset ja muut velat 9 038 −980
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 50 906 0
10 Muut velat 162 806 1 631
11 Arvonmuutostilit 192 254 0
12 Pääoma ja rahastot 72 963 0
Vastattavaa yhteensä 1 744 542 −14 887

Yhteyshenkilöt