Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. detsember 2009

15. detsember 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

11. detsembril 2009 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 1,1 miljardi euro võrra 163,4 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
9. detsember 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 4,4 miljardit Šveitsi franki 3,7 miljardit Šveitsi franki
10. detsember 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 11,6 miljardit USA dollarit 9,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,3 miljardi euro võrra 302,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,1 miljardi euro võrra 789,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 11,1 miljardi euro võrra 131,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 72,4 miljardi euro võrra 597,2 miljardi euroni. Teisipäeval, 8. detsembril 2009 möödus 58,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 55,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 2,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni 27-päevane tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,7 miljardit eurot ja tähtajaga 43 päeva. Neljapäeval, 10. detsembril 2009 möödus 3,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,9 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 18,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kuuekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 1,7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 32,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 123,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

11. detsembril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 0,4 miljardi euro võrra 26,7 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 83,2 miljardi euro võrra 242,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 238 146 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 191 939 −721
2.1 Nõuded RVFle 62 241 7
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 129 698 −728
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 34 941 −1 032
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 159 −495
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 159 −495
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 629 285 −18 834
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 56 457 −2 349
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 572 565 −16 581
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 238 100
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 25 −3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 429 1 861
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 328 916 692
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 26 654 429
7.2 Muud väärtpaberid 302 262 263
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 191 0
9 Muud varad 245 535 3 641
Varad kokku 1 744 542 −14 887
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 789 353 4 132
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 274 667 −8 065
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 242 564 83 193
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 32 093 −91 268
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 11 10
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 250 −136
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 139 807 −11 119
5.1 Valitsussektor 131 109 −11 125
5.2 Muud kohustused 8 697 6
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 48 918 −696
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 581 345
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 038 −980
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 038 −980
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 50 906 0
10 Muud kohustused 162 806 1 631
11 Ümberhindluskontod 192 254 0
12 Kapital ja reservid 72 963 0
Kohustused kokku 1 744 542 −14 887

Kontaktandmed