Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 decembrie 2009

8 decembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 decembrie 2009, scăderea de 2 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2009) şi de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem, precum şi cumpărării de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 4,2 miliarde EUR, până la 164,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
2 decembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 8 miliarde CHF 4,4 miliarde CHF
3 decembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 6 zile 17,9 miliarde USD -
3 decembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile - 11,6 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 0,6 miliarde EUR, până la 302 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 10,8 miliarde EUR, până la 785,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 16,2 miliarde EUR, până la 142,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o scădere de 56 de miliarde EUR, până la 524,8 miliarde EUR. Miercuri, 2 decembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 59,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 58,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 123,4 miliarde EUR (faţă de 68,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 4 decembrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1 miliard EUR, până la 26,2 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 45,8 miliarde EUR, până la 159,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 238 145 −2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 192 660 489
2.1 Creanţe asupra FMI 62 234 177
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 130 426 312
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 35 973 −3 742
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 655 −1 746
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 655 −1 746
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 648 119 −886
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 58 807 −938
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 589 146 −1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 138 63
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 28 −9
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 22 569 1 988
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 328 224 354
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 26 226 955
7.2 Alte titluri 301 998 −600
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 191 1
9 Alte active 241 893 3 787
Total active 1 759 429 243
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 785 221 10 829
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 282 732 9 343
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 159 370 −45 756
2.2 Facilitatea de depozit 123 361 55 100
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 386 206
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 150 926 −15 710
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 142 234 −16 167
5.2 Alte angajamente 8 691 457
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 49 614 −7 350
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 236 −9
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 018 990
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 018 990
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 50 906 0
10 Alte pasive 161 175 1 942
11 Conturi de reevaluare 192 254 0
12 Capital şi rezerve 72 963 3
Total pasive 1 759 429 243

Contacte media