Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. december 4.

2009. december 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. december 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (a 2009. szeptember 27-én életbe lépett központi banki megállapodás alapján) végrehajtott arany- és aranyérme-eladás, illetve egy másik központi bank aranyérme-vásárlása áll.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 4,2 milliárd euróval csökkent, 164,5 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. december 2. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 8 milliárd CHF 4,4 milliárd CHF
2009. december 3. 6 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 17,9 milliárd USD -
2009. december 3. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 11,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 302 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 10,8 milliárd euróval nőtt, 785,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,2 milliárd euróval csökkent, 142,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 56 milliárd euróval csökkent, 524,8 milliárd euróra. 2009. december 2-án, szerdán lejárt egy 59,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 58,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (hozzávetőleg a múlt hetivel megegyező), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 123,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 68,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal, 7.1 tétel) a 2009. december 4-ével végződő héten 1 milliárd euróval, 26,2 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 45,8 milliárd euróval 159,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 238 145 −2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 192 660 489
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 234 177
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 426 312
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 35 973 −3 742
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 655 −1 746
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 655 −1 746
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 648 119 −886
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 58 807 −938
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 589 146 −1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 138 63
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 28 −9
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 22 569 1 988
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 328 224 354
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 26 226 955
7.2 Egyéb értékpapírok 301 998 −600
8 Euróban denominált államadósság 36 191 1
9 Egyéb eszközök 241 893 3 787
Eszközök összesen 1 759 429 243
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 785 221 10 829
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 282 732 9 343
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 159 370 −45 756
2.2 Betéti rendelkezésre állás 123 361 55 100
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 386 206
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 150 926 −15 710
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 142 234 −16 167
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 691 457
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 49 614 −7 350
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 236 −9
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 018 990
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 018 990
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 50 906 0
10 Egyéb kötelezettségek 161 175 1 942
11 Átértékelési számlák 192 254 0
12 Saját tőke 72 963 3
Források összesen 1 759 429 243

Médiakapcsolatok