Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.12.2009

8.12.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.12.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 2 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja kultakolikoita ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 4,2 miljardilla eurolla 164,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
2.12.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 8 miljardia Sveitsin frangia 4,4 miljardia Sveitsin frangia
3.12.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (6 päivää) 17,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria -
3.12.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) - 11,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 0,6 miljardilla eurolla 302 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 10,8 miljardilla eurolla 785,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 16,2 miljardilla eurolla 142,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 56 miljardilla eurolla 524,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.12.2009 erääntyi 59,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 58,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 123,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 68,3 miljardia euroa).

Perjantaina 4.12.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 26,2 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 45,8 miljardilla eurolla 159,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 238 145 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 192 660 489
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 234 177
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 426 312
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 973 −3 742
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 655 −1 746
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 655 −1 746
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 648 119 −886
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 58 807 −938
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 589 146 −1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 138 63
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 28 −9
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 22 569 1 988
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 328 224 354
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 26 226 955
7.2 Muut arvopaperit 301 998 −600
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 191 1
9 Muut saamiset 241 893 3 787
Vastaavaa yhteensä 1 759 429 243
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 785 221 10 829
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 282 732 9 343
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 159 370 −45 756
2.2 Talletusmahdollisuus 123 361 55 100
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 386 206
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 150 926 −15 710
5.1 Julkisyhteisöt 142 234 −16 167
5.2 Muut 8 691 457
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 49 614 −7 350
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 236 −9
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 018 990
8.1 Talletukset ja muut velat 10 018 990
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 50 906 0
10 Muut velat 161 175 1 942
11 Arvonmuutostilit 192 254 0
12 Pääoma ja rahastot 72 963 3
Vastattavaa yhteensä 1 759 429 243

Yhteyshenkilöt