Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. detsember 2009

8. detsember 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

4. detsembril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kulla ja kuldmüntide müük (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 4,2 miljardi euro võrra 164,5 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
2. detsember 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 8 miljardit Šveitsi franki 4,4 miljardit Šveitsi franki
3. detsember 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 6 päeva 17,9 miljardit USA dollarit -
3. detsember 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva - 11,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 302 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 10,8 miljardi euro võrra 785,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 16,2 miljardi euro võrra 142,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 56 miljardi euro võrra 524,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. detsembril 2009 möödus 59,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 58,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 123,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 68,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

4. detsembril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1 miljardi euro võrra 26,2 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 45,8 miljardi euro võrra 159,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 238 145 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 192 660 489
2.1 Nõuded RVFle 62 234 177
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 426 312
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 35 973 −3 742
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 655 −1 746
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 655 −1 746
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 648 119 −886
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 58 807 −938
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 589 146 −1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 138 63
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 28 −9
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 22 569 1 988
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 328 224 354
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 26 226 955
7.2 Muud väärtpaberid 301 998 −600
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 191 1
9 Muud varad 241 893 3 787
Varad kokku 1 759 429 243
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 785 221 10 829
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 282 732 9 343
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 159 370 −45 756
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 123 361 55 100
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 386 206
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 150 926 −15 710
5.1 Valitsussektor 142 234 −16 167
5.2 Muud kohustused 8 691 457
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 49 614 −7 350
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 236 −9
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 018 990
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 018 990
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 50 906 0
10 Muud kohustused 161 175 1 942
11 Ümberhindluskontod 192 254 0
12 Kapital ja reservid 72 963 3
Kohustused kokku 1 759 429 243

Kontaktandmed