Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 noiembrie 2009

1 decembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 27 noiembrie 2009, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 2 miliarde EUR, până la 168,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
25 noiembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 9,4 miliarde CHF 8 miliarde CHF
27 noiembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 8 zile 19,9 miliarde USD -
27 noiembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 6 zile - 17,9 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,7 miliarde EUR, până la 302,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 2,8 miliarde EUR, până la 774,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 3 miliarde EUR, până la 158,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 22,7 miliarde EUR, până la 580,7 miliarde EUR. Miercuri, 25 noiembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 52,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 59,1 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 26 noiembrie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la trei luni, în valoare de 8,3 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 2,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 0,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 68,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 46,1 miliarde EUR).

În săptămâna încheiată la 27 noiembrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1,1 miliarde EUR, până la 25,3 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 24,7 miliarde EUR, până la 205,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 238 147 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 192 171 −1 605
2.1 Creanţe asupra FMI 62 057 −144
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 130 114 −1 461
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 715 −1 457
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 401 330
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 401 330
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 649 004 −478
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 59 745 6 487
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 589 147 −6 254
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 75 −698
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 37 −13
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 20 581 −1 477
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 327 870 1 786
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 25 271 1 099
7.2 Alte titluri 302 599 686
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 190 −5
9 Alte active 238 106 615
Total active 1 759 186 −2 290
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 774 392 2 776
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 273 389 −2 503
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 205 127 −24 699
2.2 Facilitatea de depozit 68 261 22 195
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 180 −234
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 166 636 3 033
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 158 402 3 006
5.2 Alte angajamente 8 234 27
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 56 964 −5 121
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 244 −344
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 028 −674
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 028 −674
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 50 906 0
10 Alte pasive 159 234 776
11 Conturi de reevaluare 192 254 0
12 Capital şi rezerve 72 960 0
Total pasive 1 759 186 −2 290

Contacte media