Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. lapkričio 27 d.

2009 m. gruodžio 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. lapkričio 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2 mlrd. eurų – iki 168,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. lapkričio 25 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 9,4 mlrd. CHF 8 mlrd. CHF
2009 m. lapkričio 27 d. 8 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 19,9 mlrd. USD
2009 m. lapkričio 27 d. 6 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 17,9 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 302,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 774,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3 mlrd. eurų – iki 158,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22,7 mlrd. eurų – iki 580,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. lapkričio 25 d., baigėsi 52,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 59,1 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. lapkričio 26 d., baigėsi 8,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (3 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 2,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 68,3 mlrd. eurų (palyginti su 46,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. lapkričio 27 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 25,3 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,7 mlrd. eurų – iki 205,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 238 147 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 192 171 −1 605
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 057 −144
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 114 −1 461
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 715 −1 457
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 401 330
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 401 330
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 649 004 −478
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 59 745 6 487
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 589 147 −6 254
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 75 −698
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 37 −13
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 20 581 −1 477
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 327 870 1 786
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 25 271 1 099
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 302 599 686
8 Valdžios skola eurais 36 190 −5
9 Kitas turtas 238 106 615
Visas turtas 1 759 186 −2 290
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 774 392 2 776
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 273 389 −2 503
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 205 127 −24 699
2.2 Indėlių galimybė 68 261 22 195
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 180 −234
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 166 636 3 033
5.1 Valdžiai 158 402 3 006
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 234 27
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 56 964 −5 121
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 244 −344
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 028 −674
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 028 −674
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 50 906 0
10 Kiti įsipareigojimai 159 234 776
11 Perkainojimo sąskaitos 192 254 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 960 0
Visi įsipareigojimai 1 759 186 −2 290

Kontaktai žiniasklaidai