Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. november 27.

2009. december 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. november 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 2 milliárd euróval csökkent, 168,7 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. november 25. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 9,4 milliárd CHF 8 milliárd CHF
2009. november 27. 8 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 19,9 milliárd USD -
2009. november 27. 6 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 17,9 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2. tétel) 0,7 milliárd euróval 302,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,8 milliárd euróval nőtt, 774,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3 milliárd euróval 158,4  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 22,7 milliárd euróval csökkent, 580,7 milliárd euróra. 2009. november 25-én, szerdán lejárt egy 52,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 59,1 milliárd euro értékben. 2009. november 26-án, csütörtökön lejárt egy 8,3 milliárd euro összegű, három havi lejáratú, hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 2,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 68,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 46,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. november 27-ével végződő héten 1,1 milliárd euróval, 25,3 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 24,7 milliárd euróval 205,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 238 147 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 192 171 −1 605
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 057 −144
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 114 −1 461
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 715 −1 457
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 401 330
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 401 330
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 649 004 −478
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 59 745 6 487
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 589 147 −6 254
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 75 −698
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 37 −13
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 20 581 −1 477
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 327 870 1 786
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 25 271 1 099
7.2 Egyéb értékpapírok 302 599 686
8 Euróban denominált államadósság 36 190 −5
9 Egyéb eszközök 238 106 615
Eszközök összesen 1 759 186 −2 290
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 774 392 2 776
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 273 389 −2 503
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 205 127 −24 699
2.2 Betéti rendelkezésre állás 68 261 22 195
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 180 −234
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 166 636 3 033
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 158 402 3 006
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 234 27
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 56 964 −5 121
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 244 −344
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 028 −674
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 028 −674
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 50 906 0
10 Egyéb kötelezettségek 159 234 776
11 Átértékelési számlák 192 254 0
12 Saját tőke 72 960 0
Források összesen 1 759 186 −2 290