Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.11.2009

1.12.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.11.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 2 miljardilla eurolla 168,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
25.11.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 9,4 miljardia Sveitsin frangia 8 miljardia Sveitsin frangia
27.11.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (8 päivää) 19,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria -
27.11.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (6 päivää) - 17,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 302,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,8 miljardilla eurolla 774,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 3 miljardilla eurolla 158,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 22,7 miljardilla eurolla 580,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.11.2009 erääntyi 52,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 59,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 26.11.2009 erääntyi 8,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja samalla suoritettiin uuden, 2,1 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 68,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 46,1 miljardia euroa).

Perjantaina 27.11.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 25,3 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 24,7 miljardilla eurolla 205,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 238 147 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 192 171 −1 605
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 057 −144
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 114 −1 461
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 715 −1 457
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 401 330
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 401 330
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 649 004 −478
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 59 745 6 487
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 589 147 −6 254
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 75 −698
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 37 −13
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 20 581 −1 477
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 327 870 1 786
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 25 271 1 099
7.2 Muut arvopaperit 302 599 686
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 190 −5
9 Muut saamiset 238 106 615
Vastaavaa yhteensä 1 759 186 −2 290
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 774 392 2 776
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 273 389 −2 503
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 205 127 −24 699
2.2 Talletusmahdollisuus 68 261 22 195
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 180 −234
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 166 636 3 033
5.1 Julkisyhteisöt 158 402 3 006
5.2 Muut 8 234 27
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 56 964 −5 121
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 244 −344
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 028 −674
8.1 Talletukset ja muut velat 9 028 −674
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 50 906 0
10 Muut velat 159 234 776
11 Arvonmuutostilit 192 254 0
12 Pääoma ja rahastot 72 960 0
Vastattavaa yhteensä 1 759 186 −2 290

Yhteyshenkilöt