Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. november 2009

1. detsember 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

27. novembril 2009 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 2 miljardi euro võrra 168,7 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
25. november 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 9,4 miljardit Šveitsi franki 8 miljardit Šveitsi franki
27. november 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 8 päeva 19,9 miljardit USA dollarit -
27. november 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 6 päeva - 17,9 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,7 miljardi euro võrra 302,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,8 miljardi euro võrra 774,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 3 miljardi euro võrra 158,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 22,7 miljardi euro võrra 580,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. novembril 2009 möödus 52,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 59,1 miljardit eurot. Neljapäeval, 26. novembril 2009 möödus 8,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 68,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 46,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

27. novembril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,1 miljardi euro võrra 25,3 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 24,7 miljardi euro võrra 205,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 238 147 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 192 171 −1 605
2.1 Nõuded RVFle 62 057 −144
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 114 −1 461
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 39 715 −1 457
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 401 330
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 401 330
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 649 004 −478
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 59 745 6 487
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 589 147 −6 254
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 75 −698
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 37 −13
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 20 581 −1 477
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 327 870 1 786
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 25 271 1 099
7.2 Muud väärtpaberid 302 599 686
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 190 −5
9 Muud varad 238 106 615
Varad kokku 1 759 186 −2 290
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 774 392 2 776
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 273 389 −2 503
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 205 127 −24 699
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 68 261 22 195
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 180 −234
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 166 636 3 033
5.1 Valitsussektor 158 402 3 006
5.2 Muud kohustused 8 234 27
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 56 964 −5 121
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 244 −344
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 028 −674
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 028 −674
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 50 906 0
10 Muud kohustused 159 234 776
11 Ümberhindluskontod 192 254 0
12 Kapital ja reservid 72 960 0
Kohustused kokku 1 759 186 −2 290