Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 noiembrie 2009

17 noiembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 13 noiembrie 2009, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 171,9 miliarde EUR pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
11 noiembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 7,8 miliarde CHF 6,8 miliarde CHF
12 noiembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 22,2 miliarde USD 22 de miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,5 miliarde EUR, până la 303 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 0,7 miliarde EUR, până la 773,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 9,8 miliarde EUR, până la 147,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 54,7 miliarde EUR, până la 595,6 miliarde EUR. Miercuri, 11 noiembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 46,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 51,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la o lună, în valoare de 7,7 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 2,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 12 noiembrie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la trei luni, în valoare de 13 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 10,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la şase luni, în valoare de 20,7 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 0,8 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2,5 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 54,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 128,9 miliarde EUR).

În săptămâna încheiată la 13 noiembrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 1,1 miliarde EUR, până la 22,7 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 51,3 miliarde EUR, până la 232,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 238 150 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 193 981 941
2.1 Creanţe asupra FMI 62 228 398
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 753 543
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 41 880 −679
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 742 252
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 742 252
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 649 907 −19 957
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 51 950 5 050
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 595 400 −27 347
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 523 2 418
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 34 −77
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 21 767 1 611
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 325 762 1 681
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 22 745 1 135
7.2 Alte titluri 303 017 546
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 195 0
9 Alte active 235 221 2 070
Total active 1 759 605 −14 080
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 773 175 −654
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 286 503 −23 311
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 232 212 51 314
2.2 Facilitatea de depozit 54 289 −74 624
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 −1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 442 −8
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 155 518 9 565
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 147 343 9 822
5.2 Alte angajamente 8 175 −257
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 58 224 −3 570
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 172 848
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 912 −618
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 912 −618
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 50 906 0
10 Alte pasive 156 543 3 669
11 Conturi de reevaluare 192 254 0
12 Capital şi rezerve 72 956 −1
Total pasive 1 759 605 −14 080