Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. lapkričio 13 d.

2009 m. lapkričio 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. lapkričio 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 171,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. lapkričio 11 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 7,8 mlrd. CHF 6,8 mlrd. CHF
2009 m. lapkričio 12 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 22,2 mlrd. USD 22 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 303 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 773,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,8 mlrd. eurų – iki 147,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 54,7 mlrd. eurų – iki 595,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. lapkričio 11 d., baigėsi 46,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 51,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 7,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (1 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 2,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. lapkričio 12 d., baigėsi 13 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (3 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 10,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 20,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (6 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 0,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 54,3 mlrd. eurų (palyginti su 128,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. lapkričio 13 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 22,7 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 51,3 mlrd. eurų – iki 232,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 238 150 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 193 981 941
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 228 398
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 753 543
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 41 880 −679
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 742 252
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 742 252
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 649 907 −19 957
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 51 950 5 050
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 595 400 −27 347
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 523 2 418
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 34 −77
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 21 767 1 611
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 325 762 1 681
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 22 745 1 135
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 303 017 546
8 Valdžios skola eurais 36 195 0
9 Kitas turtas 235 221 2 070
Visas turtas 1 759 605 −14 080
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 773 175 −654
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 286 503 −23 311
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 232 212 51 314
2.2 Indėlių galimybė 54 289 −74 624
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 442 −8
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 155 518 9 565
5.1 Valdžiai 147 343 9 822
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 175 −257
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 58 224 −3 570
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 172 848
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 912 −618
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 912 −618
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 50 906 0
10 Kiti įsipareigojimai 156 543 3 669
11 Perkainojimo sąskaitos 192 254 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 956 −1
Visi įsipareigojimai 1 759 605 −14 080