Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. november 13.

2009. november 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. november 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő USA-dollár műveletek következtében 171,9 milliárd euro volt, tehát gyakorlatilag nem változott.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. november 11. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 7,8 milliárd CHF 6,8 milliárd CHF
2009. november 12. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 22,2 milliárd USD 22 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 303 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd euróval 773,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,8 milliárd euróval 147,3  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 54,7 milliárd euróval 595,6 milliárd euróra emelkedett. 2009. november 11-én, szerdán lejárt egy 46,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 51,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 7,7 milliárd euro összegű, egyhavi lejáratú, hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 2,5 milliárd euro értékben. 2009. november 12-én, csütörtökön lejárt egy 13 milliárd euro összegű, három havi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 10,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon egy 20,7 milliárd euro összegű, hathavi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet futamideje is lejárt, és újabb műveletet számoltak el 0,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2,5 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 54,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 128,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. november 13-ával végződő héten 1,1 milliárd euróval, 22,7 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 51,3 milliárd euróval 232,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 238 150 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 193 981 941
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 228 398
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 753 543
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 41 880 −679
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 742 252
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 742 252
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 649 907 −19 957
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 51 950 5 050
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 595 400 −27 347
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 523 2 418
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 34 −77
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 21 767 1 611
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 325 762 1 681
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 22 745 1 135
7.2 Egyéb értékpapírok 303 017 546
8 Euróban denominált államadósság 36 195 0
9 Egyéb eszközök 235 221 2 070
Eszközök összesen 1 759 605 −14 080
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 773 175 −654
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 286 503 −23 311
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 232 212 51 314
2.2 Betéti rendelkezésre állás 54 289 −74 624
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 442 −8
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 155 518 9 565
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 147 343 9 822
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 175 −257
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 58 224 −3 570
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 172 848
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 912 −618
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 912 −618
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 50 906 0
10 Egyéb kötelezettségek 156 543 3 669
11 Átértékelési számlák 192 254 0
12 Saját tőke 72 956 −1
Források összesen 1 759 605 −14 080