Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.11.2009

17.11.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.11.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan 171,9 miljardina eurona asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
11.11.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 7,8 miljardia Sveitsin frangia 6,8 miljardia Sveitsin frangia
12.11.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 22,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 22 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 303 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,7 miljardilla eurolla 773,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9,8 miljardilla eurolla 147,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 54,7 miljardilla eurolla 595,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.11.2009 erääntyi 46,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 51,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 7,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli yksi kuukausi, ja suoritettiin uusi, 2,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Torstaina 12.11.2009 erääntyi 13 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja samalla suoritettiin uuden, 10,8 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 20,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta, ja suoritettiin uusi, 0,8 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 54,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 128,9 miljardia euroa).

Perjantaina 13.11.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 22,7 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 51,3 miljardilla eurolla 232,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 238 150 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 193 981 941
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 228 398
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 753 543
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 41 880 −679
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 742 252
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 742 252
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 649 907 −19 957
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 51 950 5 050
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 595 400 −27 347
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 523 2 418
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 34 −77
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 21 767 1 611
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 325 762 1 681
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 22 745 1 135
7.2 Muut arvopaperit 303 017 546
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 195 0
9 Muut saamiset 235 221 2 070
Vastaavaa yhteensä 1 759 605 −14 080
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 773 175 −654
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 286 503 −23 311
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 232 212 51 314
2.2 Talletusmahdollisuus 54 289 −74 624
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 442 −8
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 155 518 9 565
5.1 Julkisyhteisöt 147 343 9 822
5.2 Muut 8 175 −257
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 58 224 −3 570
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 172 848
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 912 −618
8.1 Talletukset ja muut velat 8 912 −618
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 50 906 0
10 Muut velat 156 543 3 669
11 Arvonmuutostilit 192 254 0
12 Pääoma ja rahastot 72 956 −1
Vastattavaa yhteensä 1 759 605 −14 080
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle