Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. november 2009

17. november 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

13. novembril 2009 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel praktiliselt muutumatuna 171,9 miljardi euro tasemel.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
11. november 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 7,8 miljardit Šveitsi franki 6,8 miljardit Šveitsi franki
12. november 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 22,2 miljardit USA dollarit 22 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 303 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,7 miljardi euro võrra 773,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 9,8 miljardi euro võrra 147,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 54,7 miljardi euro võrra 595,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. novembril 2009 möödus 46,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 51,3 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 7,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni ühekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 12. novembril 2009 möödus 13 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 10,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 20,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kuuekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 0,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 54,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 128,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

13. novembril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,1 miljardi euro võrra 22,7 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 51,3 miljardi euro võrra 232,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 238 150 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 193 981 941
2.1 Nõuded RVFle 62 228 398
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 753 543
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 41 880 −679
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 742 252
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 742 252
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 649 907 −19 957
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 51 950 5 050
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 595 400 −27 347
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 523 2 418
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 34 −77
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 21 767 1 611
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 325 762 1 681
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 22 745 1 135
7.2 Muud väärtpaberid 303 017 546
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 195 0
9 Muud varad 235 221 2 070
Varad kokku 1 759 605 −14 080
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 773 175 −654
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 286 503 −23 311
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 232 212 51 314
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 54 289 −74 624
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 442 −8
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 155 518 9 565
5.1 Valitsussektor 147 343 9 822
5.2 Muud kohustused 8 175 −257
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 58 224 −3 570
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 172 848
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 912 −618
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 912 −618
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 50 906 0
10 Muud kohustused 156 543 3 669
11 Ümberhindluskontod 192 254 0
12 Kapital ja reservid 72 956 −1
Kohustused kokku 1 759 605 −14 080
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid