Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. listopadu 2009

17. listopadu 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. listopadu 2009 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech prakticky nezměnil a zůstal na úrovni 171,9 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
11. listopadu 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 7,8 mld. CHF 6,8 mld. CHF
12. listopadu 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 22,2 mld. USD 22 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 303 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) se snížila o 0,7 mld. EUR na 773,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 9,8 mld. EUR na 147,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 54,7 mld. EUR na 595,6 mld. EUR. Ve středu 11. listopadu 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 46,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 51,3 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 7,7 mld. EUR se splatností jeden měsíc a byla vypořádána další o objemu 2,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 12. listopadu 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 13 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 10,8 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 20,7 mld. EUR se splatností šest měsíců a byla vypořádána další ve výši 0,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,5 mld. EUR (oproti 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 54,3 mld. EUR (oproti 128,9 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 13. listopadu 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,1 mld. EUR na 22,7 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 51,3 mld. EUR na 232,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 238 150 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 193 981 941
2.1 Pohledávky za MMF 62 228 398
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 753 543
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 41 880 −679
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 742 252
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 742 252
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 649 907 −19 957
5.1 Hlavní refinanční operace 51 950 5 050
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 595 400 −27 347
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 523 2 418
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 34 −77
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 21 767 1 611
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 325 762 1 681
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 22 745 1 135
7.2 Ostatní cenné papíry 303 017 546
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 195 0
9 Ostatní aktiva 235 221 2 070
Aktiva celkem 1 759 605 −14 080
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 773 175 −654
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 286 503 −23 311
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 232 212 51 314
2.2 Vkladová facilita 54 289 −74 624
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 442 −8
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 155 518 9 565
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 147 343 9 822
5.2 Ostatní závazky 8 175 −257
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 58 224 −3 570
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 172 848
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 912 −618
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 912 −618
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 50 906 0
10 Ostatní pasiva 156 543 3 669
11 Účty přecenění 192 254 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 956 −1
Pasiva celkem 1 759 605 −14 080