Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 noiembrie 2009

10 noiembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 6 noiembrie 2009, scăderea de 20 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat emiterii de monede comemorative de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 2,3 miliarde EUR, până la 171,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
4 noiembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 7,4 miliarde CHF 7,8 miliarde CHF
5 noiembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 23,1 miliarde USD 22,2 miliarde USD
5 noiembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 84 de zile 0,5 miliarde USD -

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au scăzut cu 0,4 miliarde EUR, până la 302,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 2,2 miliarde EUR, până la 773,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au micşorat cu 36,4 miliarde EUR, până la 137,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 43,5 miliarde EUR, până la 540,9 miliarde EUR. Miercuri, 4 noiembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 48,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 46,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 128,9 miliarde EUR (faţă de 87,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 6 noiembrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1 miliard EUR, până la 21,6 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 8,6 miliarde EUR, până la 180,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 238 149 −20
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 193 040 −1 680
2.1 Creanţe asupra FMI 61 830 −1 389
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 210 −290
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 42 560 −470
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 490 60
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 490 60
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 669 864 −2 439
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 46 901 −2 459
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 622 748 −1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 104 −34
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 111 55
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 20 156 296
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 324 081 540
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 21 609 968
7.2 Alte titluri 302 471 −428
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 195 0
9 Alte active 233 151 −1 602
Total active 1 773 685 −5 315
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 773 829 2 219
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 309 814 32 480
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 180 898 −8 601
2.2 Facilitatea de depozit 128 914 41 080
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 450 37
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 145 952 −36 326
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 137 521 −36 410
5.2 Alte angajamente 8 432 84
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 61 794 −3 956
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 325 −1 207
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 530 1 403
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 530 1 403
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 50 906 0
10 Alte pasive 152 874 36
11 Conturi de reevaluare 192 254 0
12 Capital şi rezerve 72 957 0
Total pasive 1 773 685 −5 315
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media