Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. lapkričio 6 d.

2009 m. lapkričio 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. lapkričio 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 20 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų išleidus proginių auksinių monetų emisiją.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 171,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. lapkričio 4 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 7,4 mlrd. CHF 7,8 mlrd. CHF
2009 m. lapkričio 5 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 23,1 mlrd. USD 22,2 mlrd. USD
2009 m. lapkričio 5 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,5 mlrd. USD -

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 302,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 773,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 36,4 mlrd. eurų – iki 137,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 43,5 mlrd. eurų – iki 540,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. lapkričio 4 d., baigėsi 48,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 46,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 128,9 mlrd. eurų (palyginti su 87,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. lapkričio 6 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 21,6 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,6 mlrd. eurų – iki 180,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 238 149 −20
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 193 040 −1 680
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 61 830 −1 389
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 210 −290
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 42 560 −470
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 490 60
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 490 60
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 669 864 −2 439
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 46 901 −2 459
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 622 748 −1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 104 −34
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 111 55
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 20 156 296
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 324 081 540
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 21 609 968
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 302 471 −428
8 Valdžios skola eurais 36 195 0
9 Kitas turtas 233 151 −1 602
Visas turtas 1 773 685 −5 315
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 773 829 2 219
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 309 814 32 480
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 180 898 −8 601
2.2 Indėlių galimybė 128 914 41 080
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 450 37
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 145 952 −36 326
5.1 Valdžiai 137 521 −36 410
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 432 84
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 61 794 −3 956
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 325 −1 207
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 530 1 403
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 530 1 403
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 50 906 0
10 Kiti įsipareigojimai 152 874 36
11 Perkainojimo sąskaitos 192 254 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 957 0
Visi įsipareigojimai 1 773 685 −5 315
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai