Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. november 6.

2009. november 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. november 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 20 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott arany emlékérme-kibocsátást tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 2,3 milliárd euróval csökkent, 171,8 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. november 4. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 7,4 milliárd CHF 7,8 milliárd CHF
2009. november 5. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 23,1 milliárd USD 22,2 milliárd USD
2009. november 5. 84 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,5 milliárd USD -

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval 302,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval nőtt, 773,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 36,4 milliárd euróval csökkent, 137,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 43,5 milliárd euróval csökkent, 540,9 milliárd euróra. 2009. november 4-én, szerdán lejárt egy 48,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 46,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 128,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 87,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. november 6-ával végződő héten 1 milliárd euróval, 21,6 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,6 milliárd euróval 180,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 238 149 −20
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 193 040 −1 680
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 61 830 −1 389
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 210 −290
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 42 560 −470
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 490 60
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 490 60
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 669 864 −2 439
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 46 901 −2 459
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 622 748 −1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 104 −34
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 111 55
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 20 156 296
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 324 081 540
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 21 609 968
7.2 Egyéb értékpapírok 302 471 −428
8 Euróban denominált államadósság 36 195 0
9 Egyéb eszközök 233 151 −1 602
Eszközök összesen 1 773 685 −5 315
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 773 829 2 219
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 309 814 32 480
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 180 898 −8 601
2.2 Betéti rendelkezésre állás 128 914 41 080
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 450 37
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 145 952 −36 326
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 137 521 −36 410
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 432 84
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 61 794 −3 956
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 325 −1 207
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 530 1 403
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 530 1 403
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 50 906 0
10 Egyéb kötelezettségek 152 874 36
11 Átértékelési számlák 192 254 0
12 Saját tőke 72 957 0
Források összesen 1 773 685 −5 315
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok