Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.11.2009

10.11.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.11.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 20 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin laskettua liikkeeseen kultaisen eurojuhlarahan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 2,3 miljardilla eurolla 171,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
4.11.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 7,4 miljardia Sveitsin frangia 7,8 miljardia Sveitsin frangia
5.11.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 23,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 22,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria
5.11.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 0,4 miljardilla eurolla 302,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 773,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 36,4 miljardilla eurolla 137,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 43,5 miljardilla eurolla 540,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.11.2009 erääntyi 48,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 46,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 128,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 87,8 miljardia euroa).

Perjantaina 6.11.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 21,6 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 8,6 miljardilla eurolla 180,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 238 149 −20
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 193 040 −1 680
2.1 Saamiset IMF:ltä 61 830 −1 389
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 210 −290
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 42 560 −470
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 490 60
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 490 60
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 669 864 −2 439
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 46 901 −2 459
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 622 748 −1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 104 −34
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 111 55
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 20 156 296
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 324 081 540
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 21 609 968
7.2 Muut arvopaperit 302 471 −428
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 195 0
9 Muut saamiset 233 151 −1 602
Vastaavaa yhteensä 1 773 685 −5 315
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 773 829 2 219
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 309 814 32 480
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 180 898 −8 601
2.2 Talletusmahdollisuus 128 914 41 080
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 450 37
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 145 952 −36 326
5.1 Julkisyhteisöt 137 521 −36 410
5.2 Muut 8 432 84
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 61 794 −3 956
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 325 −1 207
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 530 1 403
8.1 Talletukset ja muut velat 9 530 1 403
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 50 906 0
10 Muut velat 152 874 36
11 Arvonmuutostilit 192 254 0
12 Pääoma ja rahastot 72 957 0
Vastattavaa yhteensä 1 773 685 −5 315
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle