Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. november 2009

10. november 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

6. novembril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 20 miljoni euro võrra. Selle tingis kullast mälestusmüntide emiteerimine eurosüsteemi ühe keskpanga poolt.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 2,3 miljardi euro võrra 171,8 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
4. november 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 7,4 miljardit Šveitsi franki 7,8 miljardit Šveitsi franki
5. november 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 23,1 miljardit USA dollarit 22,2 miljardit USA dollarit
5. november 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 0,5 miljardit USA dollarit -

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,4 miljardi euro võrra 302,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,2 miljardi euro võrra 773,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 36,4 miljardi euro võrra 137,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 43,5 miljardi euro võrra 540,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. novembril 2009 möödus 48,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 46,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 128,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 87,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

6. novembril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1 miljardi euro võrra 21,6 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,6 miljardi euro võrra 180,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 238 149 −20
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 193 040 −1 680
2.1 Nõuded RVFle 61 830 −1 389
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 210 −290
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 42 560 −470
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 490 60
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 490 60
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 669 864 −2 439
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 46 901 −2 459
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 622 748 −1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 104 −34
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 111 55
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 20 156 296
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 324 081 540
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 21 609 968
7.2 Muud väärtpaberid 302 471 −428
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 195 0
9 Muud varad 233 151 −1 602
Varad kokku 1 773 685 −5 315
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 773 829 2 219
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 309 814 32 480
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 180 898 −8 601
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 128 914 41 080
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 450 37
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 145 952 −36 326
5.1 Valitsussektor 137 521 −36 410
5.2 Muud kohustused 8 432 84
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 61 794 −3 956
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 325 −1 207
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 530 1 403
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 530 1 403
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 50 906 0
10 Muud kohustused 152 874 36
11 Ümberhindluskontod 192 254 0
12 Kapital ja reservid 72 957 0
Kohustused kokku 1 773 685 −5 315
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid