Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. listopadu 2009

10. listopadu 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. listopadu 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 20 mil. EUR vydání pamětních zlatých mincí, které prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 2,3 mld. EUR na 171,8 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
4. listopadu 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 7,4 mld. CHF 7,8 mld. CHF
5. listopadu 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 23,1 mld. USD 22,2 mld. USD
5. listopadu 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 0,5 mld. USD -

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 302,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) se zvýšila o 2,2 mld. EUR na 773,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 36,4 mld. EUR na 137,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 43,5 mld. EUR na 540,9 mld. EUR. Ve středu 4. listopadu 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 48,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 46,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 128,9 mld. EUR (oproti 87,8 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 6. listopadu 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1 mld. EUR na 21,6 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,6 mld. EUR na 180,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 238 149 −20
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 193 040 −1 680
2.1 Pohledávky za MMF 61 830 −1 389
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 210 −290
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 42 560 −470
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 490 60
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 490 60
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 669 864 −2 439
5.1 Hlavní refinanční operace 46 901 −2 459
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 622 748 −1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 104 −34
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 111 55
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 20 156 296
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 324 081 540
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 21 609 968
7.2 Ostatní cenné papíry 302 471 −428
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 195 0
9 Ostatní aktiva 233 151 −1 602
Aktiva celkem 1 773 685 −5 315
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 773 829 2 219
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 309 814 32 480
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 180 898 −8 601
2.2 Vkladová facilita 128 914 41 080
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 450 37
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 145 952 −36 326
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 137 521 −36 410
5.2 Ostatní závazky 8 432 84
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 61 794 −3 956
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 325 −1 207
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 530 1 403
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 530 1 403
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 50 906 0
10 Ostatní pasiva 152 874 36
11 Účty přecenění 192 254 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 957 0
Pasiva celkem 1 773 685 −5 315
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média