Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 octombrie 2009

20 octombrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 16 octombrie 2009, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,2 miliarde EUR, până la 177,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunii de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
14 octombrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 10 miliarde CHF 6,6 miliarde CHF
15 octombrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 31,1 miliarde USD 29,7 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,3 miliarde EUR, până la 305,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,4 miliarde EUR, până la 770,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 5,9 miliarde EUR, până la 144,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 73,6 miliarde EUR, până la 623,4 miliarde EUR. Miercuri, 14 octombrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 62,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 61,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la o lună, în valoare de 10,6 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 7,7 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 68 de miliarde EUR (faţă de 144,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 16 octombrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au mărit cu 0,9 miliarde EUR, până la 18,3 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 77,5 miliarde EUR, până la 254 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 238 168 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 194 322 641
2.1 Creanţe asupra FMI 62 869 12
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 453 629
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 47 732 −1 204
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 007 −411
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 007 −411
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 691 350 −3 229
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 62 265 −355
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 628 967 −2 883
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 94 10
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 24 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 22 176 −1 794
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 324 173 1 293
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 18 299 946
7.2 Alte titluri 305 874 347
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 205 1
9 Alte active 232 255 3 348
Total active 1 801 388 −1 354
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 770 871 −1 392
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 321 978 662
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 253 982 77 458
2.2 Facilitatea de depozit 67 995 −76 789
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 −7
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 312 143
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 158 272 5 944
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 144 357 5 931
5.2 Alte angajamente 13 914 13
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 70 877 −7 997
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 959 −592
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 323 1 189
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 323 1 189
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 50 906 0
10 Alte pasive 149 679 688
11 Conturi de reevaluare 192 254 0
12 Capital şi rezerve 72 957 0
Total pasive 1 801 388 −1 354

Contacte media