Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. október 16.

2009. október 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. október 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott aranyérme-vásárlást tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügylet következtében 1,2 milliárd euróval csökkent, 177,9 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. október 14. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 10 milliárd CHF 6,6 milliárd CHF
2009. október 15. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 31,1 milliárd USD 29,7 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 305,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,4 milliárd euróval 770,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,9 milliárd euróval 144,4  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 73,6 milliárd euróval 623,4 milliárd euróra emelkedett. 2009. október 14-én, szerdán lejárt egy 62,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 61,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 10,6 milliárd euro összegű, egyhavi lejáratú, hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 7,7 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 68 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 144,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. október 16-ával záruló héten 0,9 milliárd euróval, 18,3 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 77,5 milliárd euróval 254 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 238 168 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 194 322 641
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 869 12
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 453 629
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 47 732 −1 204
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 007 −411
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 007 −411
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 691 350 −3 229
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 62 265 −355
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 628 967 −2 883
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 94 10
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 24 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 22 176 −1 794
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 324 173 1 293
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 18 299 946
7.2 Egyéb értékpapírok 305 874 347
8 Euróban denominált államadósság 36 205 1
9 Egyéb eszközök 232 255 3 348
Eszközök összesen 1 801 388 −1 354
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 770 871 −1 392
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 321 978 662
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 253 982 77 458
2.2 Betéti rendelkezésre állás 67 995 −76 789
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 −7
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 312 143
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 158 272 5 944
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 144 357 5 931
5.2 Egyéb kötelezettségek 13 914 13
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 70 877 −7 997
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 959 −592
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 323 1 189
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 323 1 189
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 50 906 0
10 Egyéb kötelezettségek 149 679 688
11 Átértékelési számlák 192 254 0
12 Saját tőke 72 957 0
Források összesen 1 801 388 −1 354

Médiakapcsolatok