Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.10.2009

20.10.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.10.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1,2 miljardilla eurolla 177,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisen likviditeettiä lisäävän operaation vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
14.10.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 10 miljardia Sveitsin frangia 6,6 miljardia Sveitsin frangia
15.10.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 31,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 29,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 305,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,4 miljardilla eurolla 770,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 5,9 miljardilla eurolla 144,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 73,6 miljardilla eurolla 623,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.10.2009 erääntyi 62,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 61,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 10,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli yksi kuukausi, ja suoritettiin uusi, 7,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 68 miljardia euroa (edellisellä viikolla 144,8 miljardia euroa).

Perjantaina 16.10.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 18,3 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 77,5 miljardilla eurolla 254 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 238 168 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 194 322 641
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 869 12
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 453 629
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 47 732 −1 204
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 007 −411
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 007 −411
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 691 350 −3 229
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 62 265 −355
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 628 967 −2 883
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 94 10
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 24 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 22 176 −1 794
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 324 173 1 293
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 18 299 946
7.2 Muut arvopaperit 305 874 347
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 205 1
9 Muut saamiset 232 255 3 348
Vastaavaa yhteensä 1 801 388 −1 354
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 770 871 −1 392
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 321 978 662
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 253 982 77 458
2.2 Talletusmahdollisuus 67 995 −76 789
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 −7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 312 143
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 158 272 5 944
5.1 Julkisyhteisöt 144 357 5 931
5.2 Muut 13 914 13
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 70 877 −7 997
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 959 −592
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 323 1 189
8.1 Talletukset ja muut velat 9 323 1 189
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 50 906 0
10 Muut velat 149 679 688
11 Arvonmuutostilit 192 254 0
12 Pääoma ja rahastot 72 957 0
Vastattavaa yhteensä 1 801 388 −1 354

Yhteyshenkilöt