Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. oktoober 2009

20. oktoober 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

16. oktoobril 2009 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 1,2 miljardi euro võrra 177,9 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
14. oktoober 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 10 miljardit Šveitsi franki 6,6 miljardit Šveitsi franki
15. oktoober 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 31,1 miljardit USA dollarit 29,7 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,3 miljardi euro võrra 305,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,4 miljardi euro võrra 770,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 5,9 miljardi euro võrra 144,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 73,6 miljardi euro võrra 623,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. oktoobril 2009 möödus 62,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 61,6 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 10,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni ühekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 7,7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 68 miljardi euro ulatuses (võrreldes 144,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

16. oktoobril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 0,9 miljardi euro võrra 18,3 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 77,5 miljardi euro võrra 254 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 238 168 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 194 322 641
2.1 Nõuded RVFle 62 869 12
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 453 629
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 47 732 −1 204
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 007 −411
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 007 −411
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 691 350 −3 229
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 62 265 −355
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 628 967 −2 883
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 94 10
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 24 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 22 176 −1 794
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 324 173 1 293
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 18 299 946
7.2 Muud väärtpaberid 305 874 347
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 205 1
9 Muud varad 232 255 3 348
Varad kokku 1 801 388 −1 354
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 770 871 −1 392
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 321 978 662
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 253 982 77 458
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 67 995 −76 789
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 −7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 312 143
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 158 272 5 944
5.1 Valitsussektor 144 357 5 931
5.2 Muud kohustused 13 914 13
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 70 877 −7 997
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 959 −592
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 323 1 189
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 323 1 189
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 50 906 0
10 Muud kohustused 149 679 688
11 Ümberhindluskontod 192 254 0
12 Kapital ja reservid 72 957 0
Kohustused kokku 1 801 388 −1 354

Kontaktandmed