Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 septembrie 2009

29 septembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 25 septembrie 2009, scăderea de 58 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem. După cum s-a anunţat la 7 august 2009, un nou Acord privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, care prevede un program concertat de vânzări de aur pe o perioadă de cinci ani, a intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2009.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 1 miliard EUR, până la 189,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
23 septembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 11,3 miliarde CHF 12 miliarde CHF
24 septembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 41,3 miliarde USD 40 de miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 0,2 miliarde EUR, până la 304,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,4 miliarde EUR, până la 766,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 10,7 miliarde EUR, până la 145 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 30,5 miliarde EUR, până la 564,3 miliarde EUR. Miercuri, 23 septembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 87,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 85 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 116,8 miliarde EUR (faţă de 89 de miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 25 septembrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1,5 miliarde EUR, până la 14,2 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 46,5 miliarde EUR, până la 189,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 231 913 −58
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 196 308 −358
2.1 Creanţe asupra FMI 63 585 272
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 723 −630
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 58 096 −1 035
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 007 −604
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 007 −604
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 681 048 −2 789
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 85 004 −2 796
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 595 863 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 141 −8
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 40 15
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 26 356 1 670
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 319 065 1 614
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 14 239 1 460
7.2 Alte titluri 304 826 154
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 229 −1
9 Alte active 226 220 −1 169
Total active 1 790 242 −2 730
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 766 140 −1 376
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 306 532 −18 702
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 189 778 −46 459
2.2 Facilitatea de depozit 116 751 27 757
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 154 −15
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 160 743 14 998
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 145 034 10 677
5.2 Alte angajamente 15 709 4 321
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 85 716 2 350
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 030 −120
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 712 −287
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 712 −287
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 481 0
10 Alte pasive 144 980 423
11 Conturi de reevaluare 187 797 0
12 Capital şi rezerve 72 959 0
Total pasive 1 790 242 −2 730

Contacte media