Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. szeptember 25.

2009. szeptember 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. szeptember 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 58 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) történő aranyeladása, illetve egy másik eurorendszerbeli központi bank aranyvásárlása állt. A 2009. augusztus 7-i bejelentésnek megfelelően 2009. szeptember 27-én hatályba lépett az aranyról szóló új központi banki megállapodás, amelynek része egy ötéves összehangolt aranyeladási program.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 1 milliárd euróval csökkent, 189,2 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. szeptember 23. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 11,3 milliárd CHF 12 milliárd CHF
2009. szeptember 24. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 41,3 milliárd USD 40 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 304,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,4 milliárd euróval 766,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,7 milliárd euróval 145  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 30,5 milliárd euróval csökkent, 564,3 milliárd euróra. 2009. szeptember 23-án, szerdán lejárt egy 87,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 85 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 116,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 89 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. szeptember 25-ével végződő héten 1,5 milliárd euróval, 14,2 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 46,5 milliárd euróval 189,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 231 913 −58
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 196 308 −358
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 63 585 272
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 723 −630
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 58 096 −1 035
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 007 −604
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 007 −604
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 681 048 −2 789
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 85 004 −2 796
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 595 863 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 141 −8
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 40 15
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 26 356 1 670
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 319 065 1 614
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 14 239 1 460
7.2 Egyéb értékpapírok 304 826 154
8 Euróban denominált államadósság 36 229 −1
9 Egyéb eszközök 226 220 −1 169
Eszközök összesen 1 790 242 −2 730
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 766 140 −1 376
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 306 532 −18 702
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 189 778 −46 459
2.2 Betéti rendelkezésre állás 116 751 27 757
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 154 −15
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 160 743 14 998
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 145 034 10 677
5.2 Egyéb kötelezettségek 15 709 4 321
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 85 716 2 350
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 030 −120
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 712 −287
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 712 −287
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 481 0
10 Egyéb kötelezettségek 144 980 423
11 Átértékelési számlák 187 797 0
12 Saját tőke 72 959 0
Források összesen 1 790 242 −2 730

Médiakapcsolatok