Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.9.2009

29.9.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.9.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 58 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa. Uusi keskuspankkien kultasopimus tuli voimaan 27.9.2009, kuten 7.8.2009 ilmoitettiin, ja siinä sovittiin yhteinen kullan myyntiohjelma seuraavalle viisivuotiskaudelle.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1 miljardilla eurolla 189,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
23.9.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 11,3 miljardia Sveitsin frangia 12 miljardia Sveitsin frangia
24.9.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 41,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 40 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 304,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,4 miljardilla eurolla 766,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 10,7 miljardilla eurolla 145 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 30,5 miljardilla eurolla 564,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.9.2009 erääntyi 87,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 85 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 116,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 89 miljardia euroa).

Perjantaina 25.9.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 14,2 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 46,5 miljardilla eurolla 189,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 231 913 −58
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 196 308 −358
2.1 Saamiset IMF:ltä 63 585 272
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 723 −630
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 58 096 −1 035
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 007 −604
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 007 −604
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 681 048 −2 789
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 85 004 −2 796
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 595 863 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 141 −8
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 40 15
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 356 1 670
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 319 065 1 614
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 14 239 1 460
7.2 Muut arvopaperit 304 826 154
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 229 −1
9 Muut saamiset 226 220 −1 169
Vastaavaa yhteensä 1 790 242 −2 730
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 766 140 −1 376
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 306 532 −18 702
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 189 778 −46 459
2.2 Talletusmahdollisuus 116 751 27 757
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 154 −15
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 160 743 14 998
5.1 Julkisyhteisöt 145 034 10 677
5.2 Muut 15 709 4 321
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 85 716 2 350
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 030 −120
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 712 −287
8.1 Talletukset ja muut velat 10 712 −287
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 481 0
10 Muut velat 144 980 423
11 Arvonmuutostilit 187 797 0
12 Pääoma ja rahastot 72 959 0
Vastattavaa yhteensä 1 790 242 −2 730

Yhteyshenkilöt