Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 25ης Σεπτεμβρίου 2009

29 Σεπτεμβρίου 2009

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 25 Σεπτεμβρίου 2009, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 58 εκατ. ευρώ αντανακλά την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας χρυσού των κεντρικών τραπεζών (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004) και την αγορά χρυσού από μία άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος. Όπως ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου 2009, μια νέα συμφωνία χρυσού των κεντρικών τραπεζών τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2009, η οποία αφορά συντονισμένο πρόγραμμα πωλήσεων χρυσού για πενταετή περίοδο.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1 δισεκ. ευρώ σε 189,2 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω συναλλαγών παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ.

Έκτακτες συναλλαγές

Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
23 Σεπτεμβρίου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας για παροχή ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας, διάρκειας 7 ημερών 11,3 δισεκ. φράγκα Ελβετίας 12 δισεκ. φράγκα Ελβετίας
24 Σεπτεμβρίου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 41,3 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 40 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο των προσωρινών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 304,8 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,4 δισεκ. ευρώ σε 766,1 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 10,7 δισεκ. ευρώ σε 145 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 30,5 δισεκ. ευρώ σε 564,3 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2009 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 87,8 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 85 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (περίπου όπως και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 116,8 δισεκ. ευρώ (έναντι 89 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 1,5 δισεκ. ευρώ σε 14,2 δισεκ. ευρώ κατά την εβδομάδα που έληξε στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 46,5 δισεκ. ευρώ σε 189,8 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 231.913 −58
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 196.308 −358
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 63.585 272
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 132.723 −630
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 58.096 −1.035
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.007 −604
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.007 −604
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 681.048 −2.789
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 85.004 −2.796
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 595.863 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 141 −8
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 40 15
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 26.356 1.670
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 319.065 1.614
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 14.239 1.460
7.2 Λοιποί τίτλοι 304.826 154
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.229 −1
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 226.220 −1.169
Σύνολο ενεργητικού 1.790.242 −2.730
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 766.140 −1.376
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 306.532 −18.702
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 189.778 −46.459
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 116.751 27.757
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 154 −15
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 160.743 14.998
5.1 Γενική κυβέρνηση 145.034 10.677
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 15.709 4.321
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 85.716 2.350
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.030 −120
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.712 −287
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.712 −287
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 51.481 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 144.980 423
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 187.797 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 72.959 0
Σύνολο παθητικού 1.790.242 −2.730

Εκπρόσωποι Τύπου