Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 septembrie 2009

15 septembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 septembrie 2009, scăderea de 56 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 3,7 miliarde EUR, până la 190,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a unei operaţiuni de swap valutar EUR/SEK şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
9 septembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 15,3 miliarde CHF 14,9 miliarde CHF
10 septembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 84 de zile 0,4 miliarde USD -
10 septembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 41,6 miliarde USD 41,6 miliarde USD
11 septembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/SEK, cu scadenţa la 3 luni 32,4 miliarde SEK -

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Sveriges Riksbank, Banca Naţională a Elveţiei şi Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,3 miliarde EUR, până la 305,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,8 miliarde EUR, până la 769,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 6,9 miliarde EUR, până la 127,7 miliarde EUR.

Majorarea de 5,2 miliarde EUR consemnată de contrapartida drepturilor speciale de tragere (DST) alocate de FMI (poziţia 9 din pasive) se datorează alocării de DST de către Fondul Monetar Internaţional băncilor centrale din Eurosistem. Aceasta face parte din alocarea specială de DST, destinată tuturor ţărilor membre ale FMI, în concordanţă cu cel de-al patrulea amendament la Statutul FMI, care a intrat în vigoare la data de 10 august 2009 şi a fost pus în aplicare la 9 septembrie 2009. Scopul alocării speciale, care însumează 21,5 miliarde DST, este de a furniza lichiditate sistemului economic mondial prin suplimentarea rezervelor valutare ale ţărilor membre ale FMI.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 33,9 miliarde EUR, până la 600,4 miliarde EUR. Miercuri, 9 septembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 72,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 93,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 30,7 miliarde EUR, cu scadenţa la o lună, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 10,6 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 10 septembrie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 14,5 miliarde EUR, cu scadenţa la trei luni, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 3,2 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung, în valoare de 10,8 miliarde EUR, cu scadenţa la şase luni, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 3,7 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 88,8 miliarde EUR (faţă de 140,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 11 septembrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au sporit cu 0,9 miliarde EUR, până la 11,1 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 43,5 miliarde EUR, până la 243 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 232 024 −56
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 198 135 1 885
2.1 Creanţe asupra FMI 63 315 5 306
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 134 820 −3 421
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 58 215 −704
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 333 −666
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 333 −666
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 689 256 −17 407
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 93 285 21 199
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 595 862 −38 567
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 85 11
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 24 −49
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 24 022 686
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 316 605 1 182
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 11 140 916
7.2 Alte titluri 305 465 266
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 230 0
9 Alte active 231 653 −1 935
Total active 1 802 473 −17 014
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 769 238 −775
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 331 855 −7 830
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 243 037 43 465
2.2 Facilitatea de depozit 88 815 −51 293
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 207 43
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 138 358 −6 930
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 127 689 −6 946
5.2 Alte angajamente 10 669 16
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 89 347 −4 721
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 068 299
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 144 −570
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 144 −570
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 481 5 195
10 Alte pasive 147 020 −1 727
11 Conturi de reevaluare 187 797 0
12 Capital şi rezerve 72 958 0
Total pasive 1 802 473 −17 014