Għażliet għat-Tiftix
Home Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika monetarja L-euro Pagamenti u swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Rapport Finanzjarju Konsolidat tal-Eurosistema tal-11 ta’ Settembru 2009

15 ta' Settembru 2009

Partiti li m’għandhomx x’jaqsmu mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li ntemmet fil-11 ta’ Settembru 2009, it-tnaqqis ta’ EUR 56 miljun f’ deheb u ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita nru. 1 tal-attiv) irrifletta l-bejgħ ta’ deheb li għamel wieħed mill-banek ċentrali tal-Eurosistema (skont il-Ftehim tal-Banek Ċentrali dwar id-Deheb li daħal fis-seħħ fis-27 ta’ Settembru 2004) u x-xiri nett ta’ munita tad-deheb minn bank ċentrali ieħor tal-Eurosistema.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti nru. 2 u 3 tal-attiv minbarra l-partiti nru. 7, 8 u 9 tal-passiv) naqset b’EUR 3.7 biljun għal EUR 190.7 biljun minħabba transazzjonijiet tal-klijenti u tal-portafoll, swap f’kambju barrani tal-krona Żvediża u transazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani.

Transazzjonijiet straordinarji

Data tal-valur Tip ta’ transazzjoni Ammont li mmatura Ammont ġdid
9 ta’ Settembru 2009 Swap f’kambju barrani EUR/CHF ta’ 7 jiem għall-provvediment ta’ likwidità fi frank Żvizzeru CHF 15.3 biljun CHF 14.9 biljun
10 ta’ Settembru 2009 Transazzjoni rriversjata ta’ 84 jum għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani USD 0.4 biljun -
10 ta’ Settembru 2009 Transazzjoni rriversjata ta’ 7 ijiem għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani USD 41.6 biljun USD 41.6 biljun
11 ta’ Settembru 2009 Swap f’kambju barrani tal-krona Żvediża ta’ 3 xhur SEK 32.4 biljun -

It-transazzjonijiet għall-provvediment tal-likwidità tmexxew mill-Eurosistema għal dak li għandu x’jaqsam mal-arranġamenti dwar il-muniti, reċiproċi u temporanji (linji swap), li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu ma’ Sveriges Riksbank, mas-Swiss National Bank u mal-Federal Reserve System. L-operazzjoni swap f’kambju barrani EUR/CHF ma kellha ebda effett fuq il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija.

L-investimenti tal-Eurosistema tat-titoli għajr dawk miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja (il-partita nru. 7.2 tal-attiv) żdiedu b’EUR 0.3 biljun għal EUR 305.5 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita nru. 1 tal-passiv) naqsu b’EUR 0.8 biljun għal EUR 769.2 biljun. L- obbligazzjonijiet lejn l-amministrazzjoni pubblika (il-partita nru. 5.1 tal-passiv) naqsu b’EUR 6.9 biljun għal EUR 127.7 biljun.

Iż-żieda fil- kontraparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali (SDRs) allokati mill-IMF (il-partita nru. 9 tal-passiv) ta’ EUR 5.2 biljun tirrifletti l-allokazzjoni tal-IMFs ta’ SDRs lill-banek ċentrali tal-Eurosistema. Din l-allokazzjoni hija parti mill-allokazzjoni speċjali ta’ SDRs lill-pajjiżi membri kollha tal-IMF b’mod konformi mar-Raba’ Emenda tal-Artikoli ta’ Ftehim tal-IMF, li daħlet fis-seħħ fl-10 ta’ Awwissu 2009 u li ġiet implimentata fid-9 ta’ Settembru 2009. L-allokazzjoni speċjali, li tammonta għal SDR 21.5 biljun, hija mfassla sabiex tipprovdi likwidità lis-sistema ekonomika globali billi tissupplimenta r-riservi f’kambju barrani tal-pajjiżi membri tal-IMF.

Partiti li għandhom x’jaqsmu mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita nru. 5 tal-attiv minbarra l-partiti nru. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 u 4 tal-passiv) żdied b’EUR 33.9 biljun għal EUR 600.4 biljun. Nhar l-Erbgħa, 9 ta’ Settembru 2009, immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament ta’ EUR 72.1 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 93.3 biljun. Fl-istess jum, immaturat operazzjoni ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal ta’ EUR 30.7 biljun, b’maturità ta’ xahar, u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 10.6 biljun. Nhar il-Ħamis, 10 ta’ Settembru 2009, immaturat operazzjoni ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal ta’ EUR 14.5 biljun, b’maturità ta’ tliet xhur, u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 3.2 biljun. Fl-istess jum immaturat operazzjoni ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal ta’ EUR 10.8 biljun b’maturità ta’ sitt xhur, u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 3.7 biljun.

Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita nru. 5.5 tal-attiv) kien ta’ EUR 0.1 biljun (li baqa’ prattikament l-istess meta mqabbel ma’ dak tal-ġimgħa ta’ qabel), waqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita Nru. 2.2 tal-passiv) kien ta’ EUR 88.8 biljun (meta mqabbel ma’ 140.1 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel).

L-investimenti mill-Eurosistema ta’ titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja (il-partita Nru 7.1 tal-attiv) żdiedu b’EUR 0.9 biljun għal EUR 11.1 biljun fil-ġimgħa li ntemmet fil-11 ta’ Settembru 2009.

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Minħabba t-transazzjonijiet kollha, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom mal-Eurosistema (il-partita nru. 2.1 tal-passiv) żdiedet b’EUR 43.5 biljun għal EUR 243 biljun.

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Deheb u krediti f’deheb 232,024 −56
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 198,135 1,885
2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 63,315 5,306
2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
134,820 −3,421
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 58,215 −704
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 16,333 −666
4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 16,333 −666
4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 689,256 −17,407
5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 93,285 21,199
5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 595,862 −38,567
5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0 0
5.5 Faċilità ta’ self marġinali 85 11
5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 24 −49
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 24,022 686
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 316,605 1,182
7.1 Titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja 11,140 916
7.2 Titoli oħra 305,465 266
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 36,230 0
9 Assi oħra 231,653 −1,935
Assi Totali 1,802,473 −17,014
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 769,238 −775
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 331,855 −7,830
2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 243,037 43,465
2.2 Faċilità ta’ depożitu 88,815 −51,293
2.3 Depożiti fissi 0 0
2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 3 −1
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 207 43
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 138,358 −6,930
5.1 L-amministrazzjoni pubblika 127,689 −6,946
5.2 Obbligazzjonijiet oħra 10,669 16
6 Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 89,347 −4,721
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 2,068 299
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 12,144 −570
8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 12,144 −570
8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 51,481 5,195
10 Passiv ieħor 147,020 −1,727
11 Kont tar-rivalutazzjoni 187,797 0
12 Kapitali u riżervi 72,958 0
Total tal-passiv 1,802,473 −17,014