Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. rugsėjo 11 d.

2009 m. rugsėjo 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. rugsėjo 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 56 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir kitam Eurosistemos centriniam bankui pirkus grynojo aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 190,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, dėl įvykdytų apsikeitimo sandorių Švedijos kronomis bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. rugsėjo 9 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 15,3 mlrd. CHF 14,9 mlrd. CHF
2009 m. rugsėjo 10 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,4 mlrd. USD -
2009 m. rugsėjo 10 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 41,6 mlrd. USD 41,6 mlrd. USD
2009 m. rugsėjo 11 d. 3 mėnesių apsikeitimo sandoris Švedijos kronomis 32,4 mlrd. SEK -

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko, Sveriges Riksbank, Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 305,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 769,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 127,7 mlrd. eurų.

TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių (SST) atitikmuo (9 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,2 mlrd. eurų, o tai rodo Eurosistemos centriniams bankams TVF suteiktas SST. Ši suma yra visoms TVF valstybėms narėms specialiai suteiktų SST dalis, vadovaujantis TVF Steigimo sutarties IV straipsnio ketvirtąja pataisa, įsigaliojusia 2009 m. rugpjūčio 10 d. ir įgyvendinta 2009 m. rugsėjo 9 d. Suteikiant šią specialią sumą, kuri sudaro 21,5 mlrd. SST, siekiama padidinti pasaulinės ekonomikos sistemos likvidumą papildant TVF valstybių narių užsienio valiutų atsargas.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 33,9 mlrd. eurų – iki 600,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. rugsėjo 9 d., baigėsi 72,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 93,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 30,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (1 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 10,6 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. rugsėjo 10d., baigėsi 14,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (3 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 3,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 10,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (6 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 3,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 88,8 mlrd. eurų (palyginti su 140,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. rugsėjo 11 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 11,1 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 43,5 mlrd. eurų – iki 243 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 232 024 −56
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 198 135 1 885
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 63 315 5 306
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 134 820 −3 421
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 58 215 −704
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 333 −666
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 333 −666
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 689 256 −17 407
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 93 285 21 199
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 595 862 −38 567
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 85 11
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 24 −49
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 022 686
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 316 605 1 182
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 11 140 916
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 305 465 266
8 Valdžios skola eurais 36 230 0
9 Kitas turtas 231 653 −1 935
Visas turtas 1 802 473 −17 014
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 769 238 −775
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 331 855 −7 830
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 243 037 43 465
2.2 Indėlių galimybė 88 815 −51 293
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 207 43
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 138 358 −6 930
5.1 Valdžiai 127 689 −6 946
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 669 16
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 89 347 −4 721
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 068 299
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 144 −570
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 144 −570
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 481 5 195
10 Kiti įsipareigojimai 147 020 −1 727
11 Perkainojimo sąskaitos 187 797 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 958 0
Visi įsipareigojimai 1 802 473 −17 014