Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. szeptember 11.

2009. szeptember 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. szeptember 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 56 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint a svéd koronában denominált devizaswap és az USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 3,7 milliárd euróval csökkent, 190,7 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. szeptember 9. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 15,3 milliárd CHF 14,9 milliárd CHF
2009. szeptember 10. 84 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,4 milliárd USD -
2009. szeptember 10. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 41,6 milliárd USD 41,6 milliárd USD
2009. szeptember 11. 3 hónapos svéd koronában denominált devizaswap 32,4 milliárd SEK -

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed), a Sveriges Riksbankkal és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2. tétel) 0,3 milliárd euróval 305,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval 769,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,9 milliárd euróval 127,7 milliárd euróra csökkent.

Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok (SDR) ellentételezésének (forrásoldal, 9. tétel) 5,2 milliárd eurós emelkedése az IMF SDR-allokációját tükrözi az eurorendszer központi bankjai számára. Mindez része annak az IMF-tagállamoknak az IMF alapokmányának negyedik módosítása értelmében odaítélt különleges SDR-allokációnak, amely 2009. augusztus 10-én lépett hatályba, és amelynek végrehajtására 2009. szeptember 9-én került sor. Az összesen 21,5 milliárd SDR értékű allokáció célja a globális gazdasági rendszer likviditással való ellátása az IMF-tagországok devizatartalékainak kiegészítésén keresztül.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 33,9 milliárd euróval 600,4 milliárd euróra emelkedett. 2009. szeptember 9-én, szerdán lejárt egy 72,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 93,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 30,7 milliárd euro összegű, egyhavi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 10,6 milliárd euro értékben. 2009. szeptember 10-én, csütörtökön lejárt egy 14,5 milliárd euro összegű, három havi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 3,2 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 10,8 milliárd euro összegű, hathavi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 3,7 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 88,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 140,1 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. szeptember 11-ével végződő héten 0,9 milliárd euróval, 11,1 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 43,5 milliárd euróval 243 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 232 024 −56
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 198 135 1 885
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 63 315 5 306
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 134 820 −3 421
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 58 215 −704
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 333 −666
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 333 −666
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 689 256 −17 407
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 93 285 21 199
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 595 862 −38 567
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 85 11
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 24 −49
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 24 022 686
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 316 605 1 182
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 11 140 916
7.2 Egyéb értékpapírok 305 465 266
8 Euróban denominált államadósság 36 230 0
9 Egyéb eszközök 231 653 −1 935
Eszközök összesen 1 802 473 −17 014
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 769 238 −775
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 331 855 −7 830
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 243 037 43 465
2.2 Betéti rendelkezésre állás 88 815 −51 293
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 207 43
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 138 358 −6 930
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 127 689 −6 946
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 669 16
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 89 347 −4 721
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 068 299
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 144 −570
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 144 −570
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 481 5 195
10 Egyéb kötelezettségek 147 020 −1 727
11 Átértékelési számlák 187 797 0
12 Saját tőke 72 958 0
Források összesen 1 802 473 −17 014