Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.9.2009

15.9.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.9.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 56 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 3,7 miljardilla eurolla 190,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen, Ruotsin kruunun määräisen valuuttaswapin sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
9.9.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 15,3 miljardia Sveitsin frangia 14,9 miljardia Sveitsin frangia
10.9.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 0,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria -
10.9.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 41,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 41,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria
11.9.2009 Ruotsin kruunun määräinen valuuttaswap (3 kuukautta) 32,4 miljardia Ruotsin kruunua -

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Ruotsin, Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 305,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,8 miljardilla eurolla 769,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,9 miljardilla eurolla 127,7 miljardiin euroon.

Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä (vastattavien erä 9) kasvoi 5,2 miljardilla eurolla kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) myönnettyä erityisnosto-oikeuksia eurojärjestelmän keskuspankeille. Erityinen erityisnosto-oikeuksien myöntäminen kaikille IMF:n jäsenvaltioille toteutettiin 9.9.2009, ja se perustui IMF:n sopimusartiklojen neljänteen muutokseen, joka astui voimaan 10.8.2009. Erityinen yhteensä 21,5 miljardin erityisnosto-oikeuden myöntäminen lisää likviditeettiä maailmantaloudessa tukemalla IMF:n jäsenmaiden valuuttavarantoja.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 33,9 miljardilla eurolla 600,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.9.2009 erääntyi 72,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 93,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 30,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli yksi kuukausi, ja suoritettiin uusi, 10,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Torstaina 10.9.2009 erääntyi 14,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja samalla suoritettiin uuden, 3,2 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 10,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta, ja suoritettiin uusi, 3,7 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 88,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 140,1 miljardia euroa).

Perjantaina 11.9.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 11,1 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 43,5 miljardilla eurolla 243 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 232 024 −56
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 198 135 1 885
2.1 Saamiset IMF:ltä 63 315 5 306
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 134 820 −3 421
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 58 215 −704
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 333 −666
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 333 −666
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 689 256 −17 407
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 93 285 21 199
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 595 862 −38 567
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 85 11
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 24 −49
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 022 686
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 316 605 1 182
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 11 140 916
7.2 Muut arvopaperit 305 465 266
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 230 0
9 Muut saamiset 231 653 −1 935
Vastaavaa yhteensä 1 802 473 −17 014
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 769 238 −775
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 331 855 −7 830
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 243 037 43 465
2.2 Talletusmahdollisuus 88 815 −51 293
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 207 43
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 138 358 −6 930
5.1 Julkisyhteisöt 127 689 −6 946
5.2 Muut 10 669 16
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 89 347 −4 721
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 068 299
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 144 −570
8.1 Talletukset ja muut velat 12 144 −570
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 481 5 195
10 Muut velat 147 020 −1 727
11 Arvonmuutostilit 187 797 0
12 Pääoma ja rahastot 72 958 0
Vastattavaa yhteensä 1 802 473 −17 014