Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 septembrie 2009

8 septembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 septembrie 2009, scăderea de 31 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,2 miliarde EUR, până la 194,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
2 septembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 15,5 miliarde CHF 15,3 miliarde CHF
3 septembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 42,1 miliarde USD 41,6 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,9 miliarde EUR, până la 305,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 2,8 miliarde EUR, până la 770 de miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au menţinut practic nemodificate, la valoarea de 134,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 3 miliarde EUR, până la 566,6 miliarde EUR. Miercuri, 2 septembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 77,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 72,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 140,1 miliarde EUR (faţă de 142,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 4 septembrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1,4 miliarde EUR, până la 10,2 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 3,4 miliarde EUR, până la 199,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 232 081 −31
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 196 250 −999
2.1 Creanţe asupra FMI 58 009 65
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 138 241 −1 064
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 58 918 −366
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 999 −359
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 999 −359
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 706 663 −5 448
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 72 086 −5 444
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 634 429 6
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 74 −35
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 74 24
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 23 335 1 241
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 315 423 2 332
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 10 224 1 436
7.2 Alte titluri 305 199 896
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 230 0
9 Alte active 233 588 1 746
Total active 1 819 488 −1 884
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 770 013 2 846
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 339 684 −5 843
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 199 572 −3 368
2.2 Facilitatea de depozit 140 108 −2 469
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 4 −6
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 164 −55
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 145 287 32
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 134 635 35
5.2 Alte angajamente 10 653 −3
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 94 068 677
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 768 −1 653
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 714 477
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 714 477
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 46 286 0
10 Alte pasive 148 747 1 635
11 Conturi de reevaluare 187 797 0
12 Capital şi rezerve 72 958 0
Total pasive 1 819 488 −1 884
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media