Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. rugsėjo 4 d.

2009 m. rugsėjo 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. rugsėjo 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 31 mln. eurų dviems iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 194,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. rugsėjo 2 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 15,5 mlrd. CHF 15,3 mlrd. CHF
2009 m. rugsėjo 3 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 42,1 mlrd. USD 41,6 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 305,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 770 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) beveik nepakito ir liko 134,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3 mlrd. eurų – iki 566,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. rugsėjo 2 d., baigėsi 77,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 72,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 140,1 mlrd. eurų (palyginti su 142,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. rugsėjo 4 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 10,2 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,4 mlrd. eurų – iki 199,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 232 081 −31
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 196 250 −999
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 58 009 65
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 138 241 −1 064
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 58 918 −366
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 999 −359
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 999 −359
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 706 663 −5 448
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 72 086 −5 444
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 634 429 6
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 74 −35
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 74 24
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 335 1 241
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 315 423 2 332
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 10 224 1 436
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 305 199 896
8 Valdžios skola eurais 36 230 0
9 Kitas turtas 233 588 1 746
Visas turtas 1 819 488 −1 884
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 770 013 2 846
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 339 684 −5 843
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 199 572 −3 368
2.2 Indėlių galimybė 140 108 −2 469
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 −6
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 164 −55
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 145 287 32
5.1 Valdžiai 134 635 35
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 653 −3
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 94 068 677
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 768 −1 653
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 714 477
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 714 477
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 46 286 0
10 Kiti įsipareigojimai 148 747 1 635
11 Perkainojimo sąskaitos 187 797 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 958 0
Visi įsipareigojimai 1 819 488 −1 884
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai